Home > Livno > Javni poziv iz Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije

Javni poziv iz Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije objavilo je Javni poziv za predlaganje projekata i programa u oblasti kulture za 2023. godinu.

Iznos sredstava predviđen u proračunu Hercegbosanske županije za 2023. godinu  iznosi 200.000,00 KM. Sredstva se sukladno članku 2. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti kulture, dijele na način da se iz ukupne sume sredstava planiranih proračunom Županije za šport, izdvaja iznos od 85% sredstava, odnosno 170.000,00 KM, nositeljima kulturnih djelatnosti na nivou Županije na ime redovitih programa, te 15%, odnosno 30.000,00 KM sredstava nositeljima kulturnih djelatnosti na nivou Županije na ime dodatnih programa, a koji zajedno čine osnovna polja financiranja kulture na nivou Županije.

Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti nositelji kulturnih aktivnosti (javne i privatne ustanove i udruge koje se bave kulturnom djelatnošću, udruge građana, pojedinci, muzeji, vjerske zajednice, školske i predškolske ustanove sa područja Županije). Način prijave pobliže će se odrediti javnim pozivom za raspodjelu sredstava u oblasti tekućih transfera u oblasti kulture.

Rok za prijavu prijedloga programa i projekata je petnaest dana od dana objave na web stranicama i oglasnoj ploči Vlade HBŽ, zaključno s 11. srpnja 2023. godine. Prijave se mogu dostaviti na pisarnicu Vlade HBŽ do gore naznačenog datuma u 16:00 sati ili poštom do isteka gore navedenog datuma.