BiH

Povratnicima u BiH za smještaj i zapošljavanje dostupno 2,5 mil. KM

Za infrastrukturne i druge projekte od interesa za širu društvenu zajednicu, projekte rekonstrukcije stambenih jedinica, ekono...

Livno

Zavodu za hranu i veterinarstvo HBŽ odobrena akreditacija za mikrobiološke analize hrane i analize sirovog mlijeka

Zahtjev za odobravanje akreditacije za područje rada LI 2. (fizikalno kemijska-ispitivanja) – podpodručje LI 2.1. (hrana) kao ...