Home > Livno (Page 54)

Tjedno izvješće MUP-a HBŽ

U proteklom tjednu ( 12.02.2018 - 19.02. 2018. godine) na području Hercegbosanske županije dogodilo se 13 prometnih nezgoda, od tog - 1 p/n s nastradalom osobom ( 1 LTO ), - 1 p/n s većom materijalnom štetom, - 11 p/n s manjom materijalnom štetom. U zoni odgovornosti PU Livno (PP Livno i PP Glamoč) zabilježeno

Read More

Polako se svi odričemo konja?

Na planinskom prijevoju Borova glava, koja se nalazi na dionici ceste Livno – Kupres, veće skupine divljih konja, koji imaju svoje stanište u blizini, stvaraju velike probleme vozačima. Djelatnici koji rade na održavanju ceste kažu kako konji u većim skupinama silaze s obitavališta podno planine Cincar do prijevoja Borova glava u

Read More

Ponovni oglas o prodaji parcela na Vagnju

Općina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje ponovni oglas o prodaji nekretnina putem javnog nadmetanja-licitacije na području Regulacijskog plana „Vaganj“. Građevinske parcele su upisane u zk. ul. 1643, k.o. Prolog, a locirane su na području obuhvata Regulacijskog plana „Vaganj“. Prodaja parcela izvršit će se putem

Read More

FOTO&VIDEO: U Livnu održan dječji maskenbal

Jučer je u Livnu u organizaciji HKDU-a Dinarau suradnji s PTC Forumom i pod medijskim pokroviteljstvom radio postaje "Livno" organiziran dječji maskenbal. https://www.youtube.com/watch?v=KPIPbdTvFAI Povorka mališana, uz pratnju gradske limene glazbe, krenula je danas od "Ekonomske škole" do središnjeg gradskog trga gdje su članovi kazališne scene "Cleuna" pročitali optužnicu krnji, haškom sudu, i

Read More