Home > Livno > Prometno-preventivna akcija “Počela je školska godina”

Prometno-preventivna akcija “Počela je školska godina”

U ponedjeljak 04.09. 2023. godine na području HB županije započinje nova školska godina, a sa početkom nove školske godine sa nastavom započinje i nova generacija djece ( polaznici prvih razreda Osnovne škole ). S tim u svezi, a u cilju osiguranja sigurnog kretanja učenika u blizini škola i prometne edukacije učenika PP-e će od 04. do 30. 09. 2023. godine ispred osnovnih škola , posebice u prvoj smjeni, na svom području poduzimati preventivno – represivne mjere proziv vozača koji ne poštuju prometna pravila i propise, a posebno obratiti pozornost na sigurno kretanje učenika ( nižih razreda) u vrijeme dolaska i odlaska sa nastave.

U vremenu od 04.09. 2023 – 01.10.2023. godine u suradnji sa ravnateljima osnovnih škola, PP-a su obavezne izvršiti edukaciju učenika najnižih razreda, a na temu sigurnog kretanja po prometnicama.

Također, policijski službenici će tijekom mjeseca rujna pojačano patrolirati na dionicama prometnica kojima se kreće veći broj učenika prilikom dolaska i povratka sa nastave u područnim školama kao i na većim križanjima u gradskim ulicama.

Mupk10