Home > Livno > Županijska bolnica u Livnu raspisala natječaj za pet doktora medicine

Županijska bolnica u Livnu raspisala natječaj za pet doktora medicine

Natječajem  za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme traži se pet doktora medicine.