ŽNL: Koliko sredstava koristi Hercegbosanska županija iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH?

Uvidom u podatke objavljene na web stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH došli smo do podataka koliko je sredstava u tom Fondu bilo na raspolaganju u razdoblju od 2010.-2019. godine, a koliko su pojedini korisnici iz Hercegbosanske županije realizirali (link: https://docdro.id/2Bmpq7W ).

Posebno su interesantni podaci za 2019. godinu i iste Vam dajemo na ovom mjestu na raspolaganje (link: https://docdro.id/OUaloFO ).

Podaci do kojih smo došli više su nego porazni i oni pored drugih pokazatelja govore o tome da ova Županija nije nikome od interesa obzirom i da se po pitanju realizacije projekata iz oblasti okoliša uveliko zaobilazi u odnosu na druge prostore u Federaciji BiH.

Od onih koji obnašaju vlast očekujemo odgovor šta je glavni razlog ovako lošem povlačenju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša?

Je li to možda zbog toga što mogući korisnici nisu imali kvalitetno pripremljene projekte ili su možda prilikom aplikacija pravili formalno-pravne propuste ili osobe koje su iz Hercegbosanske županije nalaze u bilo kojim vrstama i razinama vlasti uključujući i političku nisu imali volju lobirati za naše interese ili nisu imali snage. Ovo je pokazatelj da ne stoji vrlo često spominjana rečenica posebno u predizborno vrijeme, a to je potreba sudjelovanja istih stranaka u vlasti od razine Grada/općine do razine Države, jer u našem slučaju očito da su naši predstavnici više služili sebi i drugima nego prostoru i ljudima koji su ih doveli u poziciju da budu to što jesu i gdje su.

Ima još mnogo upitnika zašto tako slabo koristimo kako ova tako i druga sredstva koja su nam bila na raspolaganju iz različitih izvora kako domaćih tako i stranih.

Podaci o korisnicima iz 2019. godine govori da je našim predstavnicima stožerne stranke bitnija unutarnja borba za prevlast nego kako doći do tih i drugih sredstava.

Sredstva Fonda su mogli koristiti neki od slijedećih tipova korisnika: – Organi, tijela i ustanove državne uprave i jedinice lokalne samouprave; – Javna poduzeća; – Gospodarska društva i druge pravne osobe; – Udruge i organizacije civilnog društva; – Agencije i komore; – Udruge poslodavaca; – Instituti i centri za edukaciju, istraživanje itd; te – Škole i fakulteti.

Imajući u vidu navedeno ne možemo ponovo ne istaći da je jedan od većih grijehova napravljen blokiranjem uspostave Stručne službe za razvoj i europske integracije i Razvojna agencije Hercegbosanske županije koje su mogle biti od pomoći pri izradi projekata i prijavi na natječaje.

Ovako ostaje nam samo da konstatiramo propuste trenutne vlasti jer jedino što njih zanima jeste kako raspodijeliti sredstva koja dođu u proračun u većini slučajeva osobama i organizacijama koje su njima podobne.

Na web stranici Fonda za zaštitu okoliša naišli smo i na vrlo interesantnu Analizu aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH sa prijedlogom mjera za 2010., 2011. i 2012-I (link: https://docdro.id/FhZCzQu i https://docdro.id/cKG0RnS ) iz koje je pored ostalog vidljivo da za razliku od većine Županija imamo daleko više unutarnjih problema u pripremi kvalitetnih projekata.

Navest ćemo i osobe koje se nalaze u upravljačkim strukturama Fonda za zaštitu okoliša jer sigurno ima i njihove odgovornosti za ovako slabo korištenje sredstava uz uvjet da je iz naše Županije bilo dovoljno prijava i kvalitetnih projekata.

Za obavljanje aktivnostima u upravljačkim tijelima ovog Fonda članovi sigurno imaju i za naše prilike pristojnu novčanu naknadu koja po informacijama dostiže visinu prosječnog osobnog dohotka.

U Upravnom odboru Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH su:
– Pero Goluža (predsjednik),
– Damir Ljubić (član),
– Mirjana Milićević (član),
– Adnan Efendić (član),
– Jusuf Duraković (član),
– Jakub Ibrahimović (član) i
– Fuad Mujakić (član).
U Nadzornom odboru Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH su:
– Alija Aljović (predsjednik),
– Ivica Krželj (član) i
– Nihad Vejzović (član)
Direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH je dr.sci.oec. Fuad Čibukčić.

Predsjednik Županijske neovisne liste i zastupnik u Skupštini Hercegbosanske županije, Draško Dalić