Zavod za hranu i veterinarstvu HBŽ – uspješno provedena prva faza akreditacije (predocjenjivanje)

Povjerenstvo Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA) je provelo prvu fazu postupka akreditacije Laboratorija za mikrobiologiju hrane, vode i hrane za životinje i Laboratorija za mikrobiologiju i kakvoću sirovog mlijeka, Zavoda za hranu i veterinarstvu Hercegbosanske županije. Prema izvješću o ocjenjivanju broj IZ-366/20 od 18.11.2020. godine predocjenjivanje je glede organizacije, sustava upravljanja i tehničkih zahtjeva (osoblje, uvjeti okoline, metode ispitivanja, oprema i sljedivost mjerenja) provedeno uspješno te slijedi konačno ocjenjivanje u narednom periodu, nakon kojega se akreditacija navedenih laboratorija može očekivti već početkom iduće godine, ističu iz Zavoda.

Iako Zavod još od svibnja ove godine,  nakon dobivanja potrebnih ovlaštenja Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, provodi mikrobiološke analize i analize sirovog mlijeka, završetkom postupka akreditacije ispitnih laboratorija Zavoda, po zahtjevima  standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018, uspostavit će se suvremeni na europskom tržištu konkurentni laboratoriji. Ovaj međunarodni standard specificira zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom, kako bi laboratoriji bili kompetentni da konzistentno isporučuju svoje usluge koje zadovoljavaju zahtjeve kako korisnika usluga tako i zahtjeve važećih zakona i podzakonskih propisa, i ima za cilj da poveća zadovoljstvo korisnika usluga učinkovitom primjenom sustava, uključujući procese za poboljšavanje sustava i za osiguranje usuglašenosti sa zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Iz Zavoda također ističu da njihovi Laboratoriji Odjela za veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane nude vrhunsku uslugu mikrobioloških ispitivanja namirnica, hrane za životinje i vode, brisova opreme, pribora, ruku i drugih površina u kontaktu s hranom, te fizikalno-kemijske analize i analize parametara higijenske ispravnosti sirovog mlijeka, kako za potrebe otkupa registriranih prerađivača (mljekara) tako i za potrebe proizvođača (kooperanata). U laboratoriju za sirovo mlijeko provode se i analize mlijeka u svrhu utvrđivanja metaboličko-zdravstvenog statusa mliječnih grla, kroz analizu sadržaja ureje, ketonskih tijela i somastkih stanica u mlijeku uz mogućnost diferencijacije istih, u cilju otkrivanja nepravilnosti u hranidbi i upala mliječne žlijezde, dok se u dijagnostičkom laboratoriju može izvršiti izolacija uzročnika mastitisa iz mlijeka te ispitati njihova osjetljivot na antibiotike (antibiogram), u cilju učinkovitog liječenja. Sve laboratorijske metode izvode se prema standardima propisanim od strane međunarodnih tijela (ISO) i Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine (BAS), a osoblje je uključeno i u postupke međulaboratorijskih testiranja (Proficiency test) za sve ovlaštene laboratorijske metode koje se izvode.

Pored navedenog Služba za provođenje DDD mjera Zavoda pruža usluge preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima pod nadzorom veterinarske inspekcije još od 2018. godine, sukladno Rješenju Županijskog ministarstva poljopriverede, vodoprivrede i šumarstva.

Kako je rad Zavoda multidisciplinaran nastavljaju se i aktivnosti na dobivanju ovlašetnja i pripremi za akreditaciju Laboratorija za zarazne, parazitarne i druge bolesti životinja i zoonoze koji je već opremljen suvremenom laboratorijskom opremom za dijagnostiku bruceloze i enzootske leukoze, te bolesti pčela, kao i Laboratorija za analitičku kemiju koji je također opremljen opremom za osnovne fizikalno-kemijske analize vode i meda, uključujući i parametre patvorenja meda.

VIJESTI HBŽ-a