Home > Livno > Započeli radovi na regulaciji potoka Brina

Započeli radovi na regulaciji potoka Brina

Proteklih dana započeli su radovi na regulaciji potoka Brina.

Projektom je predviđeno izvođenje zemljanih te armirano betonskih radova čime će biti riješen protok i uređen dio potoka Brina od križanja s Ulicom poginulih branitelja HVO-a do križanja s Ulicom župana Želimira u duljini od oko četiristo metara. Ugovor za izvođenje spomenutih radova Grad Livno je potpisao s G&M Semrenom.

Vrijednost potpisanog ugovora je 406.889,09 konvertibilnih maraka. Od Federalnog ministarstva prostornog uređenja za projekt regulacije potoka Brina odobreno je sto četrdeset tisuća maraka a od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Hercegbosanske županije pedeset pet tisuća  maraka. Preostali dio sredstava snosit će Grad Livno.

Grad Livno