Home > Livno > Započele aktivnosti oko izgradnje vjetroparka kod Livna

Započele aktivnosti oko izgradnje vjetroparka kod Livna

Kompanija IMRES SmartGreenergy iz Livna zajedno sa partnerima iz Turske započela je aktivnosti oko izgradnje vjetroparka Široka draga na mjestu Kamešnica kod Livna. Zahtjev za izdavanje, odnosno obnovu okolišne dozvole zatražen je od Federalnog ministarstva okoliša i turizma, koje je isti dalo na javni uvid.

U veljači je izrađen novi Elaborat analize potencijala vjetra na predmetnoj lokaciji i procjena proizvodnje energije od strane firme Enprode Engineering and Construction, Istanbul, Turska. U cilju realizacije ovoga projekta, odnosno kako bi mogli započeti sa dodatnim istraživanjima, misije G1, G21 za geotehnička istraživanja koja su sastavni dio građevinskog projekta, počela je izgradnja pristupnih puteva.

Pojektom je predviđenja izgradnja vjetroparka sa 16 turbina. Izgradnja će se odvijati u dvije faze. Prva faza se odnosi na instalisanu snagu od 60- 65 MW, dok će nakon završetka druge faze ukupna instalisana snaga vjetroelektrane biti oko 100 MW.

Pored ovoga projekta kompanija uzastopno radi na još jednom koji se realizira u neposrednoj blizini vjetroparka, odnosno Buškog blata. Naime, radi se o reverzibilnoj hidroelektrani (RHE) u koju će prema predviđanjima biti investirano 1,6 milijardi eura. Stavljanjem u fukciju ove RHE, Bosna i Hercegovina će dobiti najveću hidroelektranu ovog tipa u jugoistočnoj Europi.

Vrdoljak kaže kako se radi na projektiranju reverzibilne hidroelektrane Široka draga. U cilju priprema za geotehnička ispitivanja na ovome lokalitetu rade si i pristupni putevi.

Poslovnenovine.ba