Home > BiH > Zaključci povodom stravičnog događaja u Lukavcu

Zaključci povodom stravičnog događaja u Lukavcu

Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sjednici razmatrala usmenu informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o stravičnom događaju koji se  desio u osnovnoj školi u Lukavcu.

Povodom stravičnog djela pokušaja ubistva u osnovnoj školi Lukavac Vlada Federacije BiH izražava žaljenje i nastavniku Nedimu Osmanoviću želi brz oporavak, a nakon prikupljanja dostupnih informacija putem Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova zaključila je:

– Vlada će poduzeti sve neophodne mjere na prevenciji ovakvih i sličnih događaja koji u obrazovnim ustanovama ugrožavaju sigurnost djece, omladine, nastavnog ili drugog osoblja.

– Vlada će preko resornih ministarstva aktivno raditi na planiranju i poduzimanju mjera prevencije, jačanja saradnje između obrazovnih institucija, centara za socijalni rad i policije, ativiranju  uloge psihologa pedagoga i socijalnih radnika, te raditi na edukaciji nastavnog osoblja na primjećivanju i prepoznavanju riziko faktora.

– Kada je u pitanju konkretno djelo počinjeno od mlađeg maloljetnika, Vlada će preko resornog ministarstva staviti na raspolaganje sve kapacitete za otkrivanje motiva koji su doveli do ovakvog djela.

vladabih