Zaključak o utvrđivanju kriterija za članove skupštine Turističke zajednice Grada Livna

Gradonačelnik donosi zaključak o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova skupštine Turističke zajednice Grada Livna ispred osnivača.

Ovim Zaključkom utvrđuju se kriteriji za izbor i imenovanje članova skupštine Turističke zajednice Grada Livna osnivača i način ocjenjivanja istih za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete propisane Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima i Odlukom o kriterijima za izbor i imenovanje članova skupštine Turističke zajednice Grada Livna.

Tekst zaključka je u privitku.