Zahvala za pomoć u realizaciji projekta „Edukacija „ i nabavke mini hladnjaka i injekcija

Dana 30.04.2021. godine u dva termina u konferencijskoj dvorani hotela B&M u Livnu je održana edukaciji za prosvjetne i odgojne djelatnike u HBŽ. Uz potporu ministarstva prosvjete koje je dalo suglasnost za sudjelovanje te ministarstva zdravstva kao i same Vlade HBŽ koje je izdvojila potrebna sredstva za nabavku 11 mini hladnjaka i 11 Glukagon injekcija ( injekcija koja jedina spašava ŽIVOT djetetu kad nastupi dijabetička-šećerna koma ).

Osobnim zalaganjem ministrica prosvjete gđa. Gordana Nakić je doprinijela da na prvoj organiziranoj edukaciji udruge „Krug“ o dijabetese tip1 na području naše HB županije prisustvuje 74 djelatnika njenog resora. Ministar zdravstva gos. Momčilo Bajić je na samoj prezentaciji projekta pod nazivom „Edukacija prosvijetih i odgojnih djelatnika „ ponudio financiranje troškova nabavke mini hladnjaka i Glukagon injekcija a koje je Vlada HBŽ i potvrdila na sjednici održanoj dana 06.05.2021. godine u cjelokupnom iznosu.

Uz potporu ova dva ministarstva samom projektu su se uključila i Gradska vijeća Livna, Tomislavgrada , Bosanskog Grahova i Kupresa te Zavod za zdravstveno osiguranje HBŽ uplatom novčanih sredstava na tekući račun udruge.

Glukago injekcije su donirali ljekarna Đivić Tomislavgrad 5 komada, ljekarna Lupriv Livno 3 komada, ljekarna Nada Tomislavgrad 2 komada, ljekarna Biofarm Tomislavgrad 2 komada i ljekarna Tabak Tomislavgrad 2 komada.

Ovim putem se iskreno zahvaljujemo u prvom redu svim sudionicima edukacije, edukatorima pedijatru Jandri Hrgiću, psihologinji Andrei Vlašić, svim donatorima te djelatnicima hotela B&M Livno koji su nam ustupili, bez naknade, prostorije konferencijske dvorane i korištenja same opreme .

Predsjednik udruge
Goran Karaula