Zahvala Doma zdravlja Livno na donacijama

Dom zdravlja Livno srdačno zahvaljuje na donacijama za nabavku medicinske opreme i na opremi koje smo zaprimili od:

Pravne osobe: –  BM Zabrišće – na donaciji 2.000,00 KM.

– OSCAR PHARMA – na donaciji 800 pari kirurških rukavica i 2 bezkontaktna toplomjera.

– AUTOSERVIS “MRŠA” – na donaciji 40 jednokratnih zaštitnih odjela.

Fizičke osobe: – Gdin. Darinko Mihaljević, Zagoričani bb Livno – na donaciji 2.000,00 KM.

– Gdin. Marko Sučić, Sturba bb Livno – na donaciji  500,00 KM.

Hvala  na potpori u ime svih djelatnika DZ!

UPRAVA DZ LIVNO