Zahvala Doma zdravlja Livno na donacijama

Dom zdravlja Livno srdačno zahvaljuje na donacijama za nabavku medicinske opreme i na opremi koje smo zaprimili od:

–  Livanjske zajednice Frankfurt – na donaciji 100 jednokratnih maski.

– SSS “Silvije Strahimir Kranjčević” Livno – na donaciji 20 komada zaštitnih vizira.

–“Export-Drvo” Bosansko Grahovo– na donaciji  500,00 KM.

– “My Lovely Bag” – na donaciji 200 višekratnih maski.

– Organizacija “Pomoć bolnici Livno”/MK Vukovi Livno – na donaciji  35 L dezinficijensa i 1000 komada višekratnih maski.

– “PAVIĆ doo” Livno – na donaciji  materijala i opreme u vrijednosti od 1.518,30 KM.

Hvala  na potpori u ime svih djelatnika DZ!

UPRAVA DZ LIVNO