Zabrana izvoza peleta i ogrijevnog drveta nije snizila cijene u BiH

Trenutna cijena jedne tone peleta u Federaciji BiH iznosi od 600 do 640 maraka, a metar drva oko 150 maraka.

Tromjesečna zabrana izvoza peleta i ogrijevnog drveta koje je donijelo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ističe 24. rujna ove godine, a proizvođači peleta i ogrijevnog drveta smatraju da je odluka Vijeća ministara o zabrani izvoza ovih proizvoda kontraproduktivna te da nije rezultirala smanjenjem cijena ovih energenata na domaćem tržištu.

Proizvođači peleta i ogrijevnog drveta iz Federacije BiH, ističu kako im je zabrana izvoza prouzročila brojne probleme u plasmanu proizvoda te nanijela veliku ekonomsku štetu.

– Zabrana izvoza nije polučila željene efekte, već je bila kontraproduktivna. Cijene sirovina i drugi troškovi su porasli, onemogućen nam je plasman i proizvodnja reducirana. Išlo se s logikom da će cijene pasti ako se zabrani izvoz, a do toga nije došlo – kaže Sead Kečanović, proizvođač peleta iz Sanskog Mosta, piše Faktor.

Neki proizvođači tvrde da cijena peleta i ogrijevnog drveta nije previsoka, jer su poskupjele sirovine, gorivo, odnosno ukupni troškovi proizvodnje.

Trenutna cijena jedne tone peleta u Federaciji BiH iznosi od 600 do 640 maraka, a metar drva oko 150 maraka.

To je preskupo za građane u BiH i mnogi odustaju od grijanja na pelet i drva i kupuju radijatore na struju. Dok traje zabrana većina ovdašnjih proizvođača izvozno orijentirana i svoje proizvode skladište čekajući da se odblokira izvoz.

U Federalnom ministarstvu trgovine kažu da će uskoro održati sastanak s proizvođačima peleta i ogrijevnog drveta da pokušaju riješiti problem, jer sve zemlje u okruženju pobrinule su se da se ove vrste energenta prvo osiguraju građanima na domaćem tržištu, a na drugom mjestu je izvoz.

– Tijekom analize tržišta i inspekcijskih nadzora uočeno je da je poslovna politika i ambicija gospodarskih subjekata koji prometuju ogrjevnim materijalom dominantno orijentirana ka izvozu s ciljem ostvarivanja maksimalnog profita, a ne vodi se dovoljno računa o zadovoljenju potreba domaćeg tržišta, kako količinski, tako i cjenovno. Zbog toga je opravdana naša bojazan da do 24. rujna neće doći do željenog ispoljavanja ekonomskog patriotizma – izjavio je ranije federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović.

Vlada Federacije BiH u inicijativi upućenoj Vijeću ministara BiH tražila je zabranu izvoza do 31.12.2022. godine, ali je Vijeće ministara BiH donijelo Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta, na 90 dana.