Wakeup tim dolazi u Livno: Vrijeme je da se mladi probude

Prema statističkim podacima, u posljednjih pet godina Bosnu i Hercegovinu je napustilo preko 160 tisuća ljudi, dok samo u protekloj godini zemlju je napustilo 35 377 lica od čega najveći broj ljudi, koji su migrirali u različite dijelove svijeta, dolazi iz starosne skupine mladih osoba do 30 godina.

Kao glavni razlog napuštanja domovine navodi se prvenstveno nezaposlenost, koja je najkarakterističnija među mladima i prema nekim procjenama iznosi čak 62,3%. Na osnovu predviđanja Ujedinjenih nacija (UN), do 2050. godine broj stanovnika u BiH će se smanjiti za skoro pola miliona. Ovi podaci su zaista alarmirajući, te je potrebno u što kraćem roku reagovati implementacijom različitih mjera za sprječavanje tzv. ˝brain drain-a˝ koji predstavlja iseljavanje visokokvalifikovanih stanovnika.

Kao odgovor na problem iseljavanja mladih iz BiH, studenti Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Pravnog fakulteta u Zenici kreirali su javnu kampanju pod nazivom WakeUP! Under Your Sky (Probudi se pod svojim nebom!) u okviru projekta E4U kojeg organizuje Ured specijalnog predstavnika EU u BiH na čelu sa ambasadorom Lars-Gunnar Wigemarkom. Implementirajući niz aktivnosti u okviru pomenutog projekta, studenti nastoje dati vlastiti doprinos u smanjenju stope odliva mozgova iz BiH, te potaknuti mlade na proaktivan pristup profesionalnom razvoju, preduzetništvu, ali i kreiranju politika usmjerenim na mlade u našoj zemlji.

Kampanja ima za cilj aktivirati i promovisati preduzetništvo mladih u BiH koje je temelj daljnjeg ekonomskog rasta i razvoja zemlje, zatim povezati učenike i studente iz sektora obrazovanja sa predstavnicima poslovnih subjekata iz realnog sektora u svrhu intenziviranja zapošljavanja mladih i povećanja njihove konkurentnosti na tržištu rada, te skrenuti pozornost na važnost participacije mladih na predstojećim općim izborima u oktobru tekuće godine kako bi se izvršio odgovarajući pritisak na političke subjekte da uključe veći broj mladih i kompetentnih ljudi na svoje liste, ali i  razviju konkretne politike i programe koji će tretirati problematiku zapošljavanja mladih i odliva mozgova iz naše zemlje.

Obzirom da preduzetnici čine samo 6% populacije BiH, te da prema indikatoru lakoće uspostavljanja biznisa naša zemlja se nalazi tek na 175. mjestu na globalnoj ranking listi (u prosjeku je potrebno 65 dana i 1000 KM početnog kapitala za registraciju preduzeća), nezavidan položaj naših poduzetnika kao i njihova nedovoljna promocija podstakli su nas da organizujemo Business Idea WakeUP! Boot Camp za srednjoškolce i studente. Ova edukacija za mlade bit će održana u subotu, 2. juna 2018. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu sa početkom u 9:30 sati. Polaznici će imati priliku da nauče kako generisati inovativnu ideju, transformisati je u operativni poslovni model i kreirati biznis plan, te na koji način pronaći izvore finansiranja za start-up. Pored eksperata iz oblasti, doc. dr. Amile Pilav-Velić, te dr. Hatidže Jahić sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i gdina. Damira Zekovića iz CPCD-a, prisutnima će se obratiti i uspješni mladi preduzetnici u našoj zemlji.

Promotivne aktivnosti će se realizovati u Sarajevu i Zenici, ali WakeUP! tim će također posjetiti dva grada sa najvišom stopom odlaska mladih, Livno i Doboj, gdje će se susresti sa mladima kako bi im poslali poruku da oni nisu zaboravljeni, te ih pozvati da se uključe u akvivnosti kampanje. Wakeup tim će boraviti u Livnu u srijedu, 30. maja/svibnja u 13:00 sati na Trgu kralja Tomislava. Vrijeme je da se mladi probude, vidimo se!

Više informacija o kampanji i predstojećim aktivnostima pronađite na našoj Facebook stranici Wakeup E4U, Instagramu @wakeup_e4u i Youtube kanalu WakeUP e4u.

mr. Anes Hrnjić

Rukovodilac EFSA Career centra i mentor WakeUP! kampanje

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Email: anes.hrnjic@efsa.unsa.ba 

Tel: 061 398-240