Home > Livno > Djelatnici vrtića “Sunčani most II.” Livno vikend su proveli na kupreškoj visoravni, u centru Adria Ski, gdje se odvijao trodnevni stručni seminar predškolskih ustanova u Federaciji BiH, a kojeg je organiziralo Društvo predškolskih ustanova Federacije BiH.

Djelatnici vrtića “Sunčani most II.” Livno vikend su proveli na kupreškoj visoravni, u centru Adria Ski, gdje se odvijao trodnevni stručni seminar predškolskih ustanova u Federaciji BiH, a kojeg je organiziralo Društvo predškolskih ustanova Federacije BiH.

Vikend iza nas proveli smo na kupreškoj visoravni, u centru Adria Ski, gdje se odvijao trodnevni stručni seminar predškolskih ustanova u Federaciji BiH, a kojeg je organiziralo Društvo predškolskih ustanova Federacije BiH.

Prvog dana stručnog seminara predstavili su nam se slijedeći predavači:

dr.sc. Ranko Rajović, Pedagoški fakultet, Koper Slovenija

Tema: Neuro naučne osnove kognitivnog razvoja djeteta

doc.dr. Ljubiša Micić, Ekonomski fakultet, Banja Luka

Tema: Digitalizacija u predškolskom obrazovanju i odgoju

Anka Izetbegović, izvršna direktorica Udruženja “Duga” i Geštalt psihoterapeutkinja pod supervizijom

Tema: Građenje kvalitetne komunikacije u predškolskom odgoju i obrazovanju

Drugog dana sudjelovali smo u radionicama koje su održali:

dr.sc. Ranko Rajović

Radionica: Djeca zarobljena u virtualnom svijetu

doc.dr. Ljubiša Micić

Radionica: Upotreba kolaborativnih alata u radu s kolegama i roditeljima.

Tijekom drugog i trećeg dana stručnog seminara, predstavnici pojedinih vrtića i predškolskih ustanova, odžali su prezentacije stručnih radova i dobrih praksi u radu. Tom prigodom i same smo izlagale, a tema naše prezentacije naziva “Lijepa li si, zemljo moja!”, poslužila je kao primjer dobre prakse u suradnji s roditeljima te užom i širom društvenom zajednicom.

Zahvaljujemo organizatorima na dobroj organizaciji stručnog seminara, predavačima na zanimjivim i odlično odabranim temama te prenesenom znanju, kao i kolegicama na razmjeni iskustava koja će nam svima biti od koristi.

Do slijedećeg susreta! 👋😊💖