Home > Livno > Vrijedna donacija OSCE-a Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije

Vrijedna donacija OSCE-a Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije

Danas, 31.10.2023.godine u prostorijama Vlade Hercegbosanske županije upriličeno je potpisivanje Ugovora o donaciji između Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi, koju predstavlja Misija OSCE-a (u daljem tekstu OSCE) u Bosni i Hercegovini i Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.
Temeljem navedenog Ugovora o donaciji, OSCE je besplatno donirao devet prijenosnih računala Ministarstvu u svrhu pružanja podrške školama i učenicima u ostvarivanju boljih dostignuća učenja.

Vladahbz