Vozači u BiH dužni više od 73 milijuna KM za kazne

Vozači u BiH za neplaćene kazne za prometne prekršaje duguju više od 73,5 milijuna KM, podaci su Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA). U Federaciji BiH (FBiH) vozači duguju 46.876.023 KM za prometne prekršaje, u Republici Srpskoj 23.689.398 KM, a u Brčko distriktu više od 3,3 milijuna KM.

Prekršaji su brojni – od vožnje neispravnog vozila, prekoračenja brzine, nevezanja sigurnosnog pojasa, pogrešnog parkiranja i slično. Prometni inžinjer Igor Marković smatra da su kazne male, kao i da u BiH ne postoje represivne mjere za njihovo neplaćanje, koje su mnoge druge zemlje uvele.

Marković je za Klix pojasnio da u represivne mjere spada to da vozač ne može registrirati vozilo ako ima nagomilane kazne, ali da i tu nalaze ‘druge izlaze’.

Ukoliko vozač nagomila kazne onda registrira automobil na suprugu, dijete ili nekoga drugog. Ili rješava nagomilane kazne tako što prilikom oduzimanja vozačke dozvole umjesto svoje dadne nečiju drugu vozačku uz izjavu da tada nije vozio automobil. Tako imamo članova obitelji sa nagomilanim prometnim kaznama, a da čak godinama nisu sjeli u automobil”, rekao je Marković.

Za rješavanje prometnog prekršaja sudskim putem, Marković je istaknuo da često zna proći i više od dvije godine, pa se vozači vode logikom gomilanja kazni. Za Markovića je pogrešan pristup i taj da je kazna upola manja ukoliko se plati u roku od osam dana, te da na određen način ‘potiče’ vozače da prave prekršaje.

“Međutim, mi nismo toliko uređeno društvo, nemamo toliku ni kućnu ni prometnu kulturu da odmah plaćamo kaznu. Bitno je da se uvežu državne institucije i da postoji bolja komunikacija između njih u izvršenju naplate prometnih kaznenih naloga. Dakle, da sud MUP-u pošalje nakon nekog kritičnog perioda rješenje da se vozaču zaplijeni automobil, vozačka dozvola, isključe komunalije ili zaplijeni određeni dio imovine ukoliko ima nagomilanih neplaćenih kazni, a uredno i dalje vozi i posjeduje automobil i dalje ugrožava sigurnost prometa”, dodao je Marković.

On smatra da se u BiH prilikom rješavanja prometnih problema ljudi previše vode socijalnom politikom, ali da se takvim pristupom rješavanju prometne problematike ne može urediti društvo niti napraviti prometna kultura.

Kazne su male u odnosu na broj vozila i na luksuz koji posjedujemo. Ne može i ne mora svatko imati automobil, ali ako ga imamo onda moramo poštovati prometna pravila“, istaknuo je Marković. 

Livnovine