Vlada Hercegbosanske županije usvojila je Odluku o odobravanju financijskih sredstava

Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj je sjednici u Livnu, na prijedlog Županijskog ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, utvrdila nacrt Zakona o javnom redu i miru Hercegbosanske županije, koji će u formi prijedloga biti upućen Skupštini HBŽ na razmatranje i usvajanje.

Na prijedlog  Uprave civilne zaštite HBŽ, Vlada je utvrdila prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara  Hercegbosanske županije.  Plan zaštite od požara  Hercegbosanske županije izradila je Uprava civilne zaštite HBŽ u suradnji sa županijskim ministarstvima i ostalim interesnim skupinama vezanim za ovu tematiku, sukladno Programu rada za izradu procjene ugroženosti od požara i plana zaštite od požara HBŽ. Prijedlog Odluke kao i cjelovit Plan, koji je njezin sastavni dio, bit će upućeni Skupštini HBŽ na razmatranje i usvajanje.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ, usvojila prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Dokument okvirnoga proračuna Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije, za razdoblje 2023. – 2025. godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Narodnim novinama Hercegbosanske županije». Cjelovit dokument može se pogledati na poveznici: Dokument okvirnoga proračuna Zavoda za zdravstveno osiguranje HBŽ, za razdoblje 2023. – 2025.

Vlada je usvojila Odluku o izmjeni Odluke o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (pozitivna lista lijekova HBŽ). Razlozi donošenja ove Odluke sadržani su u činjenici da su u proteklom razdoblju pristigli novi zahtjevi za uvrštavanjem lijekova u Pozitivnu listu lijekova od kojih su posebno bitni inzulini pa je bilo potrebno izmijeniti postojeću listu. Cjelovita lista lijekova može se vidjeti na poveznici: Pozitivna lista lijekova HBŽ 2022.

Vlada Hercegbosanske županije usvojila je Odluku o odobravanju financijskih sredstava vjerskim zajednicama na prostoru HBŽ u 2022. godini u iznosu 100.000,00 KM: Medžlisima Islamske zajednice 20.000,00 KM,  Pravoslavnim crkvama 20.000,00 KM te Katoličkim crkvama 60.000,00 KM.

Vlada Hercegbosanske županije usvojila je Odluku o odobravanju financijskih sredstava u svrhu potpore lokalnim medijima (radio postajama:  Kupres, Tomislavgrad, Drvar i Livno) i Radioteleviziji Herceg-Bosne kako slijedi:

  • Radio Kupres…………………………… 2.000,00 KM;
  • Radio Tomislavgrad…………………….. 2.000,00 KM;
  • Radio Drvar…………………………….. 2.000,00 KM;
  • Radio Livno…………………………….. 2.000,00 KM;
  • Radiotelevizija Herceg-Bosne…………..64.500,00 KM.

Nakon razmatranja Informacije o nabavi sanitetskog vozila za ambulantu u Bosanskom Grahovu, Vlada je na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, usvojila Odluku i odobrila sredstva za sufinanciranje nabave predmetnog sanitetskog vozila u iznosu 40.000,00 KM. U informaciji Ministarstva, uz ostalo se navodi kako je Ambasada Republike Poljske Općini Bosansko Grahovo donirala sredstva u iznosu od 25.000,00 € u svrhu nabave sanitetskog vozila, dok cijena vozila  iznosi oko 90.000,00 KM s PDV-om. S obzirom da donirani iznos sredstva nije dovoljan za nabavu sanitetskog vozila, Općina je zatražila od resornog Ministarstva financijsku potporu na način da osigura preostali dio potrebnih sredstava kako bi i ova općina imala na raspolaganju neophodno sanitetsko vozilo. Inače, općina Bosansko Grahovo jednina je općina u HBŽ koja nema Dom zdravlja nego ambulantu koja pripada Domu zdravlja Drvar. Imajući u vidu udaljenost Bosanskog Grahova od Drvara i Drvara od Županijske bolnice u Livnu  sanitetsko vozilo je prijeka potreba.

Vlada je usvojila prijedlog Odluke i odobrila financijska sredstva u iznosu od 9.321,50 KM,  Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije svrhu financiranja programa preventivne mamografije na području Hercegbosanske županije što uključuje troškove preventivnog pregleda, administrativne troškove i troškove prijevoza.

Vlada je usvojila Odluku i odobrila financijska sredstva u iznosu od 10.000,00 KM, Uredu predsjednika Vlade u svrhu potpore održavanju humanitarnog nogometno-glazbenog spektakla, prijateljska utakmica  „Livno i prijatelji“ –„Humane zvijezde“.