Home > Livno > Vlada Hercegbosanske županije potpisala ugovor o koncesiji s tvrtkom “SOLAR PARK – LIVNO” d.o.o. Livno za izgradnju fotonaponske solarne elektrane “NAŠE SUNCE“ na području grada Livna

Vlada Hercegbosanske županije potpisala ugovor o koncesiji s tvrtkom “SOLAR PARK – LIVNO” d.o.o. Livno za izgradnju fotonaponske solarne elektrane “NAŠE SUNCE“ na području grada Livna

U zgradi Vlade Hercegbosanske županije danas 10. lipnja 2023. godine potpisan je ugovor između Vlade Hercegbosanske županije kao koncesora i tvrtke “SOLAR PARK –LIVNO” d.o.o. Livno kao koncesionara. Ugovor je ispred Vlade Hercegbosanske županije potpisala ministrica gospodarstva Hercegbosanske županije Dijana Puzigaća, a ispred tvrtke “SOLAR PARK – LIVNO” d.o.o. Livno direktorica društva Nikolina Tokić.

Koncesionaru je dodijeljena koncesija za izgradnju fotonaponske solarne elektrane “NAŠE SUNCE” ukupne instalirane snage 4×25 MW, u cilju  korištenja solarnog – potencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu “ORLOVAČA” grad Livno.

Jednokratna koncesijska naknada iznosi 23.899,30  KM, dok će se godišnja koncesijska naknada obračunavati u iznosu 2%  od ukupnog bruto prihoda ostvarenog proizvodnjom električne energije.

vladahbz