Home > Županija > Vlada Hercegbosanske županije potpisala ugovor o koncesiji s tvrtkom “EARTH FINANCE” d.o.o. za izgradnju solarne elektrane “SE ORLOVAC ”  na području općine Tomislavgrad

Vlada Hercegbosanske županije potpisala ugovor o koncesiji s tvrtkom “EARTH FINANCE” d.o.o. za izgradnju solarne elektrane “SE ORLOVAC ”  na području općine Tomislavgrad

U zgradi Vlade Hercegbosanske županije danas je potpisan ugovor između Vlade Hercegbosanske županije kao koncesora i tvrtke “EARTH FINANCE” d.o.o. kao koncesionara. Ugovor je ispred Vlade Hercegbosanske županije potpisao ministar gospodarstva Hercegbosanske županije Miroslav Jaglica, a ispred tvrtke “EARTH FINANCE” d.o.o.  Mirko Medenica iz grupacije Woodburn Capital Partners, a potpisu je nazočio i Aleš Ottmar Ekonomski Savjetnik pri Ambasadi Češke Republike u BiH.

Koncesionaru je dodijeljena koncesija za izgradnju solarne elektrane “SE ORLOVAC” ukupne instalirane snage 92,5  MW, u cilju  korištenja solarnog – potencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu “ORLOVAC ” općina Tomislavgrad.

Jednokratna koncesijska naknada iznosi 20.176,60  KM, dok će se godišnja koncesijska naknada obračunavati u iznosu 1,8%  od ukupnog bruto prihoda ostvarenog proizvodnjom električne energije.