Vlada Hercegbosanske županije održala 39. sjednicu

Nakon razmatranja Prednacrta, Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj je sjednici utvrdila Nacrt Zakona o javnom redu i miru. Razlog za donošenje ovog Zakona nalazi se u činjenici da je postojeći Zakon o javnom redu i miru na snazi od 15. lipnja 2007. godine, a do danas nisu vršene izmjene i dopune istog, zbog čega je potrebno donijeti novi Zakon o javnom redu i miru kako bi se adekvatno popratili zahtjevi vremena i potrebe prakse. Evidentne promjene u društvenim odnosima, zahtjevi struke te promjene nastale donošenjem Zakona o prekršajima FBiH i izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima  FBiH, ali i niza drugih, u međuvremenu donesenih zakona, nametnule su kao nužnost pristupanje izradi novoga Zakona. Ovim Zakonom se uređuje javni red i mir na području Hercegbosanske županije, propisuju se prekršaji protiv javnog reda i mira i prekršajne sankcije koje se izriču počiniteljima prekršaja. Spomenuti Zakon bit će upućen u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada je na sjednici primila k znanju Izvješće Tima za sprječavanje korupcije HBŽ za 2021. godinu.

U dijelu sjednice razmatran je i utvrđen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za upošljavanje HBŽ kao i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za upošljavanje HBŽ za 2022. godinu koji će biti upućeni u Skupštinu HBŽ na daljnje postupanje. Usporedno s tim Vlada je dala suglasnost na Program rada Zavoda za upošljavanje HBŽ za 2022. godinu.

Na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije Vlada je donijela Rješenje kojim se daje ovlaštenje Anti Staniću, iz Tomislavgrada, Načelniku sektora uniformirane policije da obavlja i poslove ravnatelja policije/policijskog komesara u Ministarstvu unutarnjih poslova HBŽ, do trenutka izbora novog ravnatelja policije/policijskog komesara.

Na današnjoj sjednici donijeta je i Odluka o uvjetima i kriterijima dodjele poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup kojom se propisuju uvjeti i kriteriji dodjele poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u zakup na području Hercegbosanske županije.

Vlada HBŽ