Vlada Hercegbosanske županije odobrila 80.000 KM Županijskoj bolnici „Dr. fra Mihovil Sučić“ za opremanje COVID-19 odjela

Na 83. sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i primila k znanju Informaciju o utrošenim sredstvima za COVID-19 na području Hercegbosanske županije i donijela Odluku o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2020. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih.

U dijelu sjednice Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o doniranim sredstvima za zdravstvene ustanove za vrijeme pandemije COVID-19 na području Hercegbosanske županije.

Usporedo s ovom Informacijom Vlada je primila k znanju i Informaciju vezanu za posljedice djelovanja  epidemije COVID-19 na zdravstvo u Hercegbosanskoj županiji od 1. 1. 2020. godine do 1. 6. 2020. godine i donijela Odluku kojom se odobravaju sredstva u iznosu od 80.000 KM za nabavu opreme za izolatorij na drugom katu Županijske bolnice “Dr. fra Mihovil Sučić” u Livnu

Razmatrano je i primljeno k znanju Izvješće utroška novčanih sredstava Uprave za pitanje branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a HBŽ za 2019. godinu. Razmatrana je i usvojena Odluka o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava tekućih i kapitalnih prijenosa za 2020. godinu u Upravi za pitanje branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a.

Donijeta je i Odluka o davanju suglasnosti na Plan i program zaštite, održavanja, sanacije i rekonstrukcije javnih cesta u 2020. godini.

Vlada je razmatrala je i utvrdila Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje od 2021.-2023. godine. Svrha ovog dokumenta je provođenje srednjoročne fiskalne strategije u proračunsku metodologiju, te uspostaviti snažniju vezu prioriteta Vladinih politika i proračuna za sljedeću godinu, kao i snažniju vezu između politika Vlade Hercegbosanske županije i politika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga izvršenja Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, koji će biti upućen u skupštinsku proceduru na daljnje postupanje. Ukupno ostvareni konsolidirani prihodi i primitci financiranja na dan 30. lipnja 2020. godine iznose 31.392.705,00 KM, što je  za 12,08% ili u apsolutnom iznosu 4.315.050,00 KM manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine

Također, nakon razmatranja Prijedloga donijeta je  Odluka o davanju suglasnosti na Dokument okvirnog Proračuna HBŽ-a za razdoblje 2021.–2023. godina. Ključni cilj DOP-a je postaviti makroekonomske, fiskalne i razvojne politike u središte procesa planiranja i izrade Proračuna imajući u vidu da je godišnji Proračun jedan od temeljnih instrumenata kojima će se realizirati ekonomski i socijalni prioriteti Vlade Hercegbosanske županije.

Tijekom sjednice Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti predsjedniku Vlade HBŽ, Ivanu Joziću da sa Sveučilištem u Mostaru potpiše Sporazum o uspostavi suradnje u digitalizaciji odgojno obrazovnog sustava.

Nakon razmatranja donijeta je Odluka o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje projekata i programa u oblasti športa i kulture za 2020. godinu.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava kojom se Udruzi osoba oboljelih od šećerne bolesti, Krug Livno odobravaju financijska sredstva u iznosu od 5.000 KM za nabavku udžbenika djeci oboljeloj od dijabetesa tipa 1.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o početku nastave u školskoj 2020. /2021. godini, te donijela Odluku o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, Petru Galiću da s Nezavisnim sindikatom djelatnika srednjih škola Hercegbosanske županije potpiše Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja.

Na sjednici je donijeta i Odluka o visini komunalne naknade za općinu Kupres.

Nakon razmatranja Vlada je donijela Odluku o plaćanju članarine Hercegbosanske županije za članstvo u Institutu regija Europe za 2020. godinu sa godišnjom članarinom od 600 EUR-a.

Također, razmatrana je i primljena k znanju Informacija o dodjeli potpore iz Proračuna Federacije BiH.

Na kraju sjednice Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava kojom se odobravaju financijska sredstva iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu u iznosu od 5.000 KM Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, u svrhu jednokratne financijske pomoći obitelji pok. Igora Mihaljevića koji je zbog pogoršanja zdravstvenog stanja uzrokovanog COVID-19 preminuo u svibnju ove godine, za pomoć u plaćanju troškova liječenja Marije Mihaljević i renoviranja prizemlja obiteljske kuće zbog prilagodbe osobi s invaliditetom.

Vlada HBŽ-a