Home > Livno > Vlada Hercegbosanske županije odobrila 400.000,00 KM Županijskoj bolnici „Fra Mihovil Sučić“ u Livnu za nabavu Mamografa

Vlada Hercegbosanske županije odobrila 400.000,00 KM Županijskoj bolnici „Fra Mihovil Sučić“ u Livnu za nabavu Mamografa

Održana je 3. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je na prijedlog ministrice rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ Dijane Novković Pećanac jednoglasno donesena Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije za realizaciju sredstava u Proračunu Hercegbosanske županije za 2024. godinu  u ukupnom iznosu od 400.000,00 KM u svrhu provedbe postupka javne nabave robe i to Mamograf za potrebe Županijske bolnice Fra Mihovil Sučić“ u Livnu.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova  HBŽ za realiziranje sredstava u svrhu  pokretanja postupka javne nabave radova: ” Radovi na zgradi PP Bosansko grahovo-energetska učinkovitost ” ukupne procijenjene vrijednosti 90.000,00 KM. Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije  za provedbu postupka Javne nabave usluga i to: izrada glavnog projekta PP Glamoč u ukupnom iznosu od 18.000,00 KM. Donesena je i Odluka  o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova  HBŽ za provedbu postupka javne nabave i to nabavka streljiva u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM. Također, Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova  HBŽ za provedbu postupka javne nabave za nabavu sanitarnog materijala u ukupnom iznosu  od 15.000,00 KM na godišnjem nivou uz sklapanje ugovora na razdoblje od dvije godine, kao i  Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova  HBŽ za provedbu postupka javne nabave i to: nabavka osnovne opreme za nove policijske službenike, ukupnom iznosu od 24.000,00. Donesena je i  Odluka o davanju suglasnosti za provedbu postupka javne nabave to: nabava hrane i pića, u ukupnom iznosu  od 15.000,00 KM na godišnjem nivou uz sklapanje ugovora na razdoblje od dvije godine.  Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova HBŽ za provedbu postupka javne nabave i to: kolektivno osiguranje policijskih službenika u iznosu ukupnom  od 20.000,00 KM, kao i Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova HBŽ za provedbu postupka javne nabave i to za optimizaciju voznog parka – GPS praćenje vozila iznosu ukupnom  od 10.000,00 KM.

Tijekom sjednice na prijedlog ministra Bože Perića jednoglasno je utvrđen Nacrt Zakona o lovstvu i upućen je u Skupštinu Hercegbosanske županije. Ovim Zakonom uređuje se gospodarenje lovištima i divljači, utemeljenje i dodjela lovišta, podjela lovišta, uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova, katastar lovišta, lovnogospodarska osnova i planiranje, lovočuvarska služba, upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona, kaznene odredbe i druga pitanja od značaja za područje lovstva na području Hercegbosanske županije.

Utvrđen je prijedlog Odluke o određivanju datuma do kojeg su vlasnici bespravno izgrađenih građevina oslobođeni  plaćanja posebne naknade-troškova  postupka legalizacije. Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnovicama, stopama, načnu obračunavanja i plaćanja sredstva za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, kao i  Odluka o izmjeni Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračunavanja i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Vlada je donijela Odluku od odobravanju dodatnih sredstava Agenciji za privatizaciju za prvi kvartal 2024. godine u ukupnom iznosu od 19.800,00 KM. Donijeta je i Odluka o odobravanju  financijskih sredstava za „Udrugu matematičara Ruđera Boškovića“ u svrhu financijske potpore za natjecanje mladih matematičara osnovnih i srednjih škola u ukupnom iznosu od 1.500,00 KM.

Na prijedlog Ureda predsjednika odobrena je i financijska pomoć župi „Uznesenja Blažene Djevice Marije – Prisoje“ za proslavu 100 godina župe u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM, kao i  pomoć srpskoj pravoslavnoj crkvi u selu Preodac Bosansko Grahovo u ukupnom iznosu od 1.500,00 KM.