Home > Livno > Vlada HBŽ: Preliminarna lista korisnika koji su se javili na ponovljeni Javni poziv za Program poticaja gospodarstvu

Vlada HBŽ: Preliminarna lista korisnika koji su se javili na ponovljeni Javni poziv za Program poticaja gospodarstvu

Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije objavilo je preliminarnu listu korisnika sredstava koji su se javili na ponovljeni Javni poziv za Program poticaja gospodarstvu (obrtništvu i malom i srednjem poduzetništvu) u cilju ublažavanja štete uzrokovane pandemijom korona virusa.

Podnositelji prijava koji smatraju da su oštećeni mogu podnijeti prigovor Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije.  Rok za prigovore je 3 dana od dana objave preliminarne liste, odnosno do 26.11.2021. (petak). do 16:00 h.  Prigovori se podnose elektronskim putem na službenu e-mail adresu Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije: mg@vladahbz.com. U naslovu e mail poruke naznačiti Prigovor na preliminarnu listu.

Preliminarnu listu korisnika koji su se javili na ponovljeni Javni poziv za Program poticaja gospodarstvu (obrtništvu i malom i srednjem poduzetništvu) u cilju ublažavanja štete uzrokovane pandemijom korona virusa možete preuzeti OVDJE