Home > Županija > Vlada HBŽ: “Korištenje JASPERS instrumenta i priprema infrastrukturnih projekata”

Vlada HBŽ: “Korištenje JASPERS instrumenta i priprema infrastrukturnih projekata”

JASPERS (Zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama) je zajednička pomoć za podršku projektima u europskim regijama i predstavlja inicijativu Europske komisije i Europske investicijske banke koja za cilj ima pružanje potpore državama članicama Europske unije i drugim državama korisnicama u pripremi velikih infrastrukturnih projekata za financiranje iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF), kao i Mehanizma za povezivanje Europe (CEF) i Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Bosna i Hercegovina je pristupila ovom instrumentu u kolovozu 2019. godine i kao korisnica IPA sredstava može koristiti stručnu podršku JASPERS-a bez financijskih naknada.

Riječ je o tehničkoj pomoći za projekte koje financira EU iz bilo kojih Programa ili se planiraju IPA sredstva a u većini slučajeva se pruža savjetovanje u svim fazama projektnog ciklusa kao i jačanje kapaciteta, pomoć pri izradi tehničke i ostale dokumentacije, studije izvodljivosti, financijske i ekonomske analize, analize rizika i slično.

Pomoć JASPERS-a je dostupna u svim fazama projektnog ciklusa, od planiranja do realizacije, u sektorima kao što su Energija i čvrsti otpad, Željeznice, zrak i more; Ceste; Pametni razvoj; Vode i otpadne vode te kros-sektorski projekti.

Radionica za pripremu infrastrukturnih projekata održana u Sarajevu aktivnost je u sklopu JASPERS podrške Bosni i Hercegovini, a materijale i prezentacije (na engleskom jeziku), korištene na radionici možete naći ovdje.

Za više informacija korisnicima iz Hercegbosanske županije ili potencijalnim prijaviteljima, kontakt je mail: sektor.razvoj@vladahbz.com, Sektor za razvoj pri Stručnim službama Vlade HBŽ.