Odblokirana Agencija za privatizaciju HBŽ, za plaće izdvojeno 60 tisuća KM

Na početku današnje 78. sjednice Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i donijela Odluku o imenovanju privremenog Upravnog odbora Agencije za privatizaciju HBŽ, čiji mandat je 3 mjeseca. Vlada je također donijela Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za izbor članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije kao i Odluku o određivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije.

Usporedo s ovim Odlukama Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izbor članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije. Vlada je donijela i Odluku o transferu sredstava Agenciji za razdoblje siječanj-ožujak 2020. godine u iznosu od 60.000,00 KM u svrhu financiranja prvog kvartala 2020. godine. U razlozima donošenja ove Odluke navodi se da se Agencija za privatizaciju HBŽ redovno financira iz proračuna Ministarstva gospodarstva HBŽ te je potrebno donijeti Odluku za prvi kvartal 2020. godine kako se ne bi blokiralo normalno poslovanje ove institucije.

Nakon razmatranja prijedloga donesena je Odluka o prihvaćanju Mišljenja Ministarstva gospodarstva o Zahtjevu za prihvaćanje Prijedloga predmeta za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroelektrane na području općine Tomislavgrad od 04.02.2020. godine i odobravanju Preliminarne Studije izvodljivosti dodjeljivanja koncesije za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na području općine Tomislavgrad na lokaciji VE GALEČIĆ. Vrijeme trajanja koncesije određuje se na 30 godina, a postupak dodjele koncesije provest će se po metodi Poziva čl.16 Zakona o koncesijama HBŽ (Narodne novine HBŽ 14/03).

Pravo sudjelovanja u postupku nadmetanja za dodjelu koncesije imaju domaće ili strane pravne osobe, izuzev subjekata koji su isključeni iz nadmetanja na temelju članka 3. Uredbe za dodjelu koncesija („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 4/04.). Odlukom se koncesionar obvezuje da će u roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora o koncesiji izraditi Studiju zaštite okoliša (Analizu utjecaja radova i objekata na životnu sredinu užeg i šireg lokaliteta na lokalitetima predmeta dodijeljene koncesije poradi zaštite istih) u protivnom potpisani ugovor će se prekinuti.

U dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o nastavku provedbe Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate u 2020. godini. Ovom Odlukom daje se suglasnost na nastavak provedbe Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate br.05-05-1-28-53/18 od 16.05.2018. godine, Izmjene i dopune Programa br. 05-05-1-28-53/18 od 03.12.2018. godine, te Izmjene i dopune Programa br. 05-05-1-28- 53/18 od 22.10.2019. godine.

Sredstva za realizaciju ove Odluke planirana su u Proračunu Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije – Poticaj industrijskoj proizvodnji, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu i subvencija kamata. S obzirom da su određeni poduzetnici zainteresirani za prijavu na ovaj Program, a da se refundacija kamate vrši od trenutka potpisivanja ugovora, potrebno je bilo što žurnije donijeti Odluku o nastavku provedbe Programa u 2020. godini.

Donesena je i Odluka o odobravanju raspisivanja javnog natječaja za izbor članova Upravnog vijeća Javne ustanove zavoda za odgoj i obrazovanje.

Vlada je razmatrala i usvojila prijedlog Odluke o odobrenju certificiranih računovođa za ovjeru godišnjih financijskih izvještaja proračunskih korisnika Hercegbosanske županije. Ovom Odlukom odobrava se certificiranim računovođama iz Ministarstva financija Hercegbosanske županije da mogu vršiti ovjeru financijskih izvještaja proračunskih korisnika Hercegbosanske županije propisanih Pravilnikom o financijskom izvještavanju i godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj:69/14,14/15, 4/16 i 19/18).

Na kraju sjednice Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju člana Školskog odbora SŠ „ Kupres „ iz Kupresa kojom se nastavnica Ljubica Lozančić imenuje članom Školskog odbora SŠ „Kupres“ iz Kupresa u ime nastavnika i stručnih suradnika škole.