Vlada HBŽ donijela Odluku o davanju suglasnosti na Smjernice ekonomske i fiskalne politike HBŽ za razdoblje 2019. – 2021. godine

Na današnjoj 45. sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Smjernice ekonomske i fiskalne politike HBŽ za razdoblje 2019. – 2021. godine. Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019. – 2021. godine sadrže:

 1. strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike F BiH
 2. pretpostavke društvenog i gospodarskog razvoja za razdoblje 2019. – 2021. godine
 3. osnovne pokazatelje fiskalne i ekonomske politike
 4. procjenu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za Proračun Hercegbosanske županije
 5. ukupne preuzete obveze Hercegbosanske županije u razdoblju 2019. – 2021. godine
 6. okvirni prijedlog razine financijskih planova proračunskih korisnika HBŽ-a za razdoblje 2019. – 2021. godine.

Dokumentacijsku osnovu za izradu Smjernica Hercegbosanske županije za razdoblje 2019. – 2021. godine predstavljaju:

 1. makroekonomske projekcije od Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP)
 2. projekcije javnih prihoda županije i općina HBŽ-a revidirane od strane Federalnog ministarstva financija kao i odgovarajući statistički pokazatelji
 3. izvršenje Proračuna HBŽ-a za 2017. godinu
 4. dokumenti Okvirnog proračuna općina i izvanproračunskih fondova
 5. Federalni zavod za programiranje razvoja

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku dugoročnog kreditnog zaduženja HBŽ-a u iznosu od 1.500.000,00 KM kod komercijalne banke u svrhu financiranja kapitalnih investicija u oblasti cestogradnje (županijska cesta R419a, Tomislavgrad – Lipa – Blidinje), ugovornog tijela Ministarstva financija HBŽ-a od 5. srpnja 2018. godine. Ova Odluka bit će upućena u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnju proceduru. Postupak javne nabave proveden je putem Otvorenog postupka. Postupak javne nabave financijskih usluga – dugoročnog kreditnog zaduženja HBŽ-a u navedenom iznosu pokrenut je Odlukom od 28. svibnja 2018. godine, a sukladno Odluci Skupštine Hercegbosanske županije od 7. svibnja 2018. godine.

Nakon rasprave na sjednici utvrđen je prijedlog Zakona o dopuni Zakona o unutarnjim poslovima Hercegbosanske županije koji će po žurnom postupku biti upućen u Skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ-a na sjednici donesena je Odluka o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja HBŽ-a u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM. Na temelju dospjelih prijava taj iznos bit će raspoređen na 9 osnovnih škola u Hercegbosanskoj županiji. Sredstva iz ove Odluke transferirat će se iz sredstava utvrđenih na poziciji Kapitalne potpore osnovnim školama Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu.

Zbog isteka mandata Vlada je donijela Rješenje o razrješenju članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od djelovanja prirodnih i drugih nesreća i donijela Rješenje o imenovanju novih članova istog Županijskog povjerenstva na razdoblje od 4 godine.