Vlada HBŽ-a: Za razvoj malog poduzetništva 250 tisuća KM

Na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima resornoga Ministarstva. Spomenuti Zakon bit će upućen u daljnju skupštinsku proceduru. Također, Vlada je utvrdila i bit će poslan u Skupštini na daljnje postupanje i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Ministarstva unutarnjih poslova HBŽ.

Zbog isteka mandata članova Školskog odbora SŠ „ Kupres“ iz Kupresa, Vlada je donijela Odluku o razrješenju članova te Odluku o imenovanju novih članova Školskog odbora SŠ „Kupres“ iz Kupresa na mandatni period od 4 godine. Jednoglasno je donesena i Odluka o imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole Drvar.

Donošenjem Odluke Vlada je dala suglasnost na izmjenu i dopunu Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate – broj 4. Sredstva za realizaciju ove Odluke, u iznosu od 250.000,00 KM, planirana su u proračunu za 2021. godinu u Ministarstvu gospodarstva-a HBŽ.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2021. godinu.

Jednoglasno je donesena i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 3.500,00 KM u svrhu jednokratne novčane pomoći Tomislavu Laušu za liječenje bolesnog djeteta.

Vlada HBŽ