Vlada HBŽ-a: Djelatnicima MUP-a i obrazovanja produženi kolektivni ugovori

Vlada HBŽ-a na današnjoj sjednici utvrdila je  prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i streljivu Hercegbosanske županije koji će u formi nacrta biti upućen u skupštinsku proceduru. Razlog donošenja izmjena i dopuna Zakona nalazi se u potrebi daljnje harmonizacije propisa o oružju i streljivu na području Bosne i Hercegovine.

Donesena je i Odluka o davanju ovlaštenja ministru unutarnjih poslova da u ime Vlade  sa Sindikatom djelatnika MUP-a u Hercegbosanskoj županiji potpiše Kolektivni ugovor za uposlenike u Ministarstvu unutarnjih poslova HB-a.

Nakon razmatranja Vlada je utvrdila prijedlog Izvješća o izvršenju Rebalansa proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine koje će biti upućeno u skupštinsku proceduru na daljnje postupanje.

Također, Vlada je razmatrala i primila k znanju Izvješće o realizaciji Programa o izmjeni i dopuni Programa transfera financijskih sredstava „Obrazovanje od značaja za županiju“ za 2020. godinu.

Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti ministrici znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ-a da sa Samostalnim sindikatom osnovnog odgoja i obrazovanja potpiše Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja na period do 1. srpnja 2021. godine.

Poslije razmatranja, Vlada je primila k znanju Izvješće o radu povjerenstva Programa javnih investicija HBŽ-a.

Na prijedlog županijskog Odbora za razvoj koji predstavlja županijski koordinator za razvoj, Vlada je razmatrala i primila k znanju Izvješće o razvoju s provedbom Strategije razvoja Hercegbosanske županije za 2020.godinu.

 Nakon razmatranja prijedloga ,Vlada je donijela Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije da:

  1. aneksima produži valjanost postojećih ugovora o privremenom korištenju lovištima do okončanja postupka javnog poziva za dodjelu gospodarskih/sportskih lovišta na koncesiju/zakup, a najdulje godinu dana;
  2. gospodarska lovišta koja do dosada nisu bila dana na privremeno korištenje odnosno za koja nisu sklopljeni Ugovori o privremenom korištenju za proteklo razdoblje, dà na privremeno korištenje ”ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres, do okončanja postupka javnog pozivu za dodjelu gospodarskih lovišta na koncesiju, a najdulje godinu dana;
  3. pokrene dijalog sa općinom Glamoč/OV Glamoč za iznalaženje rješenja u vezi s davanjem prethodne suglasnosti na pokretanje postupka dodjele gospodarskih lovišta na koncesiju sa područja općine Glamoč, priopćeno je iz Vlade HBŽ-a.