Vlada HBŽ-a na današnjoj sjednici donijela niz odluka

Na današnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava „Potpore – besplatni udžbenici“ utvrđenog Proračunom HBŽ-a za 2019.godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa u iznosu od 43.960,00 KM.

Raspodjela sredstva predložene Odluke planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2019. godinu u iznosu od 25.000,00 KM, i sukladno potpisanom Ugovoru o sufinanciranju nabave besplatnih udžbenika za učenike II. razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u
iznosu od 18.960,00 KM, a realizirat će se za nabavku besplatnih udžbenika za učenike I. razreda, te za nabavu besplatnih udžbenika za učenike II. razreda koji su u stanju socijalne potrebe, u školskoj 2019./2020. godini.

Na temelju odluka Vlada je dala suglasnost ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije da potpiše sporazume o produženju važenja kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja i za djelatnost srednjeg obrazovanja. Sporazumi o produženju važenja kolektivnih ugovora sa sindikatima osnovnog odgoja i obrazovanja i srednjeg obrazovanja prema odlukama važit će do potpisivanja novih kolektivnih ugovora, a ne dulje od 15. rujna 2019. godine.

Nakon analize donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 30.000,00 KM Gorskoj službi spašavanja Stanici Hercegbosanske županije za nabavu opreme, obuke i ostale troškove proizišle iz djelatnosti Gorske službe spašavanja HBŽ-a. Financijska sredstva u navedenom iznosu bit će doznačena od Županijske uprave za civilnu zaštitu koja su planirana u Proračunu Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije za 2019. godinu.

Donijeta je i Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete nastale uslijed prirodne nepogode – visoki snijeg u svim općinama / gradu Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 101.437,23 KM Upravi civilne zaštite.

Razmatrana je Informacija o pregovorima između pregovaračkih timova Vlade Hercegbosanske županije i Sindikata djelatnika MUP-a Hercegbosanske županije. Tijekom sjednice Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju izgradnje stambenih objekata za raseljene i prognane osobe.

Odlukom o financiranju izgradnje stambenih objekata za raseljene i prognane osobe („Narodne novine HBŽ“ broj: 9/01), Vlada Hercegbosanske županije se obvezala financirati izgradnju stambenih objekata za raseljene i prognane osobe (zgrada A1 i A2) kojima je trebalo riješiti problem stambenog zbrinjavanja prognanih i raseljenih osoba u Drvaru a koje
nakon rata nisu imale uvjetnu stambenu jedinicu za stanovanje.

Budući da je zgrada A1 useljena raseljenim i prognanim osobama, zgrada A2 još nije useljena, ukazala se potreba da se zbog zbrinjavanja mladih obitelji u zgradi A2 s prebivalištem na području Hercegbosanske županije, kao konkretna mjera pomoći mladim obiteljima da ostanu živjeti na području Hercegbosanske županije.

Nakon razmatranja Vlada je primila na znanje Informaciju o inspekcijskom nadzoru Porezne uprave Županijske bolnice dr fra “Mihovil Sučić” u Livnu.
Na temelju donesene Odluke imenovano je Povjerenstvo za provedbu postupka zajedničkih javnih nabava za sve korisnike Proračuna Hercegbosanske županije. Donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

U dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti za imenovanje Stanka Čambera profesora elektrotehnike iz Tomislavgrada za ravnatelja Srednje strukovne škole u Tomislavgradu na mandatno razdoblje od 4 godine.

Također na sjednici donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije o imenovanju dr Dijane Mamić za ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Hercegbosanske županije na razdoblje od 4 godine. Vlada je donijela rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar i o
imenovanju privremenih članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar.