Vlada HBŽ-a izdvojila 20 000 KM za nabavku cjepiva

Vlada Hercegbosanske županije (HBŽ) na sjednici u utorak donijela je Odluku o odobravanju financijskih sredstava iz tekuće pričuve u iznosu od 20.000 maraka Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ-a, u svrhu financijske pomoći županijskom Zavodu za javno zdravstvo za nabavu cjepiva protiv gripe.

Vlada je donijela i odluke kojima se opunomoćuje ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Vasilija Broćeta za potpisivanje Sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području HBŽ-a i potpisivanje Sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije u djelatnosti zdravstva na području te županije do 31. prosinca 2020. godine.

Usporedo s ovom odlukom donesena je i Odluka o preraspodjeli sredstava Rebalansa proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu kojom se odobrava preraspodjela sredstava unutar proračunskog korisnika Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 100.00 maraka za proširenje suradnje na segmente digitalizacije odgojno obrazovnog sustava te realizacija dokumenta e-škola – digitalizacija osnovnih i srednjih škola s područja HBŽ-a.

Vlada je također donijela Odluku o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa, Petru Galiću za potpisivanje Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sa Samostalnim sindikatom osnovnog odgoja i obrazovanja BiH.

Osim navedenog, donesena je i Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije HBŽ-a o provedenom nadmetanju za dodjelu za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu “Galečić” u općini Tomislavgrad, po metodi Poziva za nadmetanje za dodjelu koncesije, odobravanju pregovora dodjele koncesije i pripremanju ugovora o koncesiji.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada je također donijela i Odluku o prihvaćanju Mišljenja resornog ministarstva od 1. rujna 2020. godine i odobravanju Idejnog rješenja izvodljivosti dodjeljivanja koncesije za izgradnju 4 MHE na rijeci Šujica u cilju korištenja hidropotencijala za proizvodnju električne energije na području općine Tomislavgrad, provođenju procedure dodjele koncesije i dostave prijedloga ugovora o koncesiji na odobravanje.

Razmatrana je i donesena Odluka o dopuni Programa razvoja malog gospodarstva u HBŽ-u putem subvencije kamate – broj 3.

Vlada je donijela Odluku kojom je dana suglasnost županijskom ministru unutarnjih poslova za potpisivanje Sporazuma za produženja roka važenja Kolektivnog ugovora uposlenika MUP-a HBŽ-a.

Tijekom sjednice donijeta je Odluka o osnivanju koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima. Ovom odlukom, kako je navedeno, osniva se i utvrđuje djelokrug rada i nadležnosti Koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima, kao stručnog tijela Vlade HBŽ, kojim se uređuje rukovođenje Koordinacijskim timom, kao i druga pitanja od značaja za organiziranje i funkcioniranje tog tima.

Postupak za formiranje Koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima u HBŽ-u pokrenut je u suradnji s Koordinacijskim tijelom za borbu protiv trgovine ljudima u BiH, Veleposlanstvom USA, USAID i IMO organizacijom u BiH, stoji u priopćenju.