Vlada FBiH: Travanjske braniteljske naknade bit će uvećane u skladu s izmjenama zakona

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata, donijela četiri odluke koje se odnose na mjesečne naknade pripadnika braniteljskih populacija.

 

Ovim odlukama je omogućeno da travanjske naknade koje se isplaćuju 10. svibnja, budu uvećane kako je to utvrđeno nedavnim izmjenama zakona.

Kako je priopćeno iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, jednom od odluka utvrđen je koeficijent 1 (jedan) za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, za period travanj – prosinac 2022. godine. Također, za isti period je utvrđena i osnovica za isplatu ovih mjesečnih novčanih naknada u iznosu od 730 KM.

Za implementaciju Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja u Proračunu FBiH za 2022. godinu osigurano je 17.000.000 KM.

Danas su utvrđeni i koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu, te osnovica od 910 KM za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji BiH za period travanj – prosinac 2022. godine (invalidnina), za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji BiH (invalidnina) za period travanj – prosinac 2022. godine

U ovogodišnjem Proračunu FBiH je kroz tekući transfer pojedincima – za invalidnine osigurano 271.685.000 KM.

Sve četiri donesene odluke omogućavaju nastavak dosljedne primjena Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o proračunima u FBiH i Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH BiH za 2022. godinu.