Vlada FBiH podržala osnivanje Općinskog suda u Tomislavgradu

Vlada FBiH je razmatrala Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima u Federaciji BiH, koji su predložili zastupnici u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Petar Galić i Ante Baković, a kojim je traženo da bude omogućeno osnivanje Općinskog suda u Tomislavgradu.

Uz određene korekcije, Vlada je podržala osnivanje ovog suda.

Vlada je tijekom današnje sjednice dala suglasnost Gradu Živinice Vlada da pistu u bivšoj vojarni Ciljuge može ustupiti na privremeno korištenje Auto-moto klubu iz ovog grada u periodu od 23. do 26.7.2020. godine ili, kao alternativni termin, od 30.7. do 3.8.2020. godine, bez naknade.

Bljesak.info

Također, usvojeni su izvještaji o radu i o ostvarenim prihodima i rashodima Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH u 2019. godini. Vlada FBiH se upoznala s informacijom o stanju ravnopravnosti spolova tijekom i za vrijeme oporavka od krize uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID-19) u FBiH, s prijedlogom mjera za unaprjeđenje, radi usuglašavanja sa standardima za ravnopravnost spolova. Usvojen je izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade FBiH Proračuna FBiH za 2020. godinu, po odlukama Vlade i rješenjima premijera FBiH i dvoje zamjenika premijera, za razdoblje od 1.1. do 30.6.2020. godine.

Ujedno, Vlada smatra da su odredbe Zakona o porezu na dohodak jasne i nedvosmislene i da nema potrebe za davanje njegovog autentičnog tumačenja, kako je to traženo inicijativom koju je u parlamentarnu proceduru uputio direktor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba u Bakovićima Branko Stanić.