Vlada FBiH nabavlja letjelice za zaštitu ljudi i materijalnih dobara

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici usvojila informaciju o potrebi nabavke letjelica za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara.

Vlada se opredijelila da u okviru prve faze nabavi letjelice za gašenje požara i druge zadatke zaštite i spašavanja (dva air traktora i dva helikoptera), za što će u proračunu FBiH biti osigurana financijska sredstva u godišnjim iznosima definiranim u Elaboratu o nabavci letjelica za zaštitu i spašavanje.

Vlada je, među ostalim, ne prijedlog Federalnog ministarstva unutarnjih  poslova, usvojila Strateški program za sigurnost djece u digitalnome okruženju i Akcijski i plan za borbu protiv nasilja nad djecom u digitalnom okruženju za razdoblje od 2021. do 2024. godine. U tom programu su definirane četiri strateške oblasti: zakonodavstvo, institucionalni kapacitet i suradnje, prevencija i odgovor kroz reakciju sustava. Za svaku od ovih oblasti definirane su aktivnosti za realizaciju cilja, izvještajne i mjerodavne institucije, indikatori učinka i utjecaja, približni iznos troškova i rok za realizaciju svake aktivnosti.

Epidemiološke mjere produžene su pak za 14 dana.

Priopćenje sa sjednice Vade Federacije BiH u cijelosti možete pročitati ovdje.

Foto: Ilustracija