Vlada će sufinancirati maturalne večeri za 523-oje maturanata

19. travnja, u  zgradi Vlade  Hercegbosanske županije u Livnu, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Ivana Vukadina, održana je 47. sjednica Vlade Hercegbosanske županije.

Nakon utvrđivanja Dnevnoga reda i prihvaćanja Zapisnika s prethodne sjednice Vlade pristupilo se raspravama po usvojenim točkama dnevnoga reda.

Prvi je na redu bio nacrt Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika HBŽ-a.  U ime predlagača ovoga zakona, Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, obrazloženje je podnio ministar Mario Lovrić. Budući da nije bilo dodatne rasprave ovaj prijedlog Zakona prihvaćen je  te će biti upućen u skupštinsku proceduru na konačno usvajanje.

Slično je bilo i s drugim zakonom koji se našao pred članovima Vlade, a to je bio nacrt Zakona o plaćama i naknadama korisnika Proračuna Hercegbosanske županije. Uvodno izlaganje podnio je ministar financija gospodin Draško Dalić koji je pritom naglasio kako je ovom prijedlogu Zakona prethodila tromjesečna javna rasprava i postignut sporazum sa sindikatima o plaćama i naknadama korisnika proračuna Hercegbosanske županije. Nacrt Zakona je prihvaćen a njegova konačna sudbina također će biti određena na Skupštini Hercegbosanske županije.

Jednoglasno je usvojen prijedlog Rješenja o visini naknade članovima Povjerenstva za koncesije u Hercegbosanskoj županiji.

Jednoglasno je usvojen prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja za zaključivanje Ugovora o izradi preostalog dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za period od 20 godina i prijedlog Odluke o isplati naknade za rad Povjerenstva za provedbu javne nabave usluga izrade preostalog dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za period od 20 godina.

Vlada je dala suglasnost na prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi u općini Bosansko Grahovo, kako bi ista bila pravovaljana.

Dana je suglasnost na utrošak kapitalnih izdataka za 2022. godinu  Upravi za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije za nabavku jednog vozila za terensku inspekciju.

Prihvaćen je prijedlog Odluke o odobravanju financijskih sredstva iz Tekuće pričuve Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u svrhu financijske pomoći Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije za nabavku seruma protiv zmijskog otrova u iznosu od 2.500,00 KM.

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog Odluke o odobravanju financijskih sredstava za sufinanciranje maturalnih večeri za 523 maturanta, koliko ih ima ove godine na prostoru Hercegbosanske županije, u iznosu 15,00 KM po maturantu ili ukupno 7,845,00 KM.

Prihvaćena je Informacija o produženju Programa EU za mlade državne službenike.

Vlada je prihvatila prijedlog Privremenog povjerenstva za koncesije da se, u cilju transparentnosti postupka i mogućnosti donošenja odluke o rezultatima Javnog poziva u propisanome roku, ranije objavljeni Javni poziv za dodjelu koncesije za gospodarska lovišta na području Hercegbosanske županije poništi te objavi novi Javni poziv.     Također, zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da aktualnim korisnicima lovišta produži gospodarenje istim do okončanja koncesijskog postupka dodjele lovišta, i to najdulje za jednu godinu.

Radi nedostatnih informacija, na sedam dana je prolongirana rasprava vezana za prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje  intervjua, u svezi s dostavljenom Listom uspješnih kandidata Agencije za državnu službu FBiH u postupku izbora državnog službenika s posebnim ovlastima i odgovornostima  za poziciju direktor Direkcije za robne rezerve Hercegbosanske županije.

Prisegu vjernosti u Vladi je položio Ivan Madunić na funkciju direktora Uprave za ceste Hercegbosanske županije, priopćeno je iz Vlade HBŽ-a.