Home > BiH > Više od 287.000 osoba nema zdravstveno osiguranje

Više od 287.000 osoba nema zdravstveno osiguranje

Direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH Vlatka Martinović u aktu odaslanom Parlamentu FBiH iznijela je zastrašujuću cifru o neosiguranim osobama u FBiH. Kako je navedeno izračunima ovog zavoda, u 2022. godini je ustanovljeno da 287.568 osoba uopće nije bilo pokriveno obveznim zdravstvenim osiguranjem.U odgovoru na zastupničko pitanje .zastupnika Admira Čavalića, Martinović se, pak, ogradila te je navela kako se navedeni podatak ne bi trebao smatrati potpuno točnim jer je, kako je navela, moguće da se u broju ukupno neosiguranih osoba u FBiH nalazi određeni broj onih koji su zdravstveno osigurani po nekom drugom vidu zdravstvenog osiguranja ili su u postupku stjecanja statusa osigurane osobe, piše Fokus.

Što kaže zakon?

Inače, navedena cifra koju spominje direktorica ZZO FBiH Vlatka Martinović, nastala je na osnovu izračuna razlike podatka o ukupnom broju stanovništva u FBiH i podatka o ukupnom broju osiguranih osoba.Ona je navela da trenutno zakonskom regulativom nije utvrđena zakonska obveza vođenja evidencije o broju neosiguranih osoba.

Ipak, ova cifra je poprilično šokantna uzme li se u obzir da je čak veća od registriranog broja nezaposlenih u FBiH koji iznosi oko 272.000 KM.

U izvješćima Vijeća Europe navodi se da su najveći dio neosiguranih osoba u FBiH  nezaposlene osobe, koje nisu registrirane kao takve.  ”U Federaciji BiH, za razliku od RS-a, rokovi za prijavljivanje u zavode za nezaposlene osobe su veoma kratki i striktni, te je veliki broj građana u Federaciji bez zdravstvenog osiguranja zbog propuštanja navedenih rokova za prijavljivanje u zavode za zapošljavanje. Također su neosigurane osobe i zaposleni kojima se doprinosi za zdravstveno osiguranje ne uplaćuje od strane njihovih poslodavaca, kao i osobe koje se nalaze na listama čekanja za posao kao i invalidne osobe”, kaže se u izvješću Vijeća Europe.