Home > Livno > Veća sigurnost pravosudnih institucija u Hercegbosanskoj županiji

Veća sigurnost pravosudnih institucija u Hercegbosanskoj županiji

Pravosudne institucije u Hercegbosanskoj županiji posjetili su predstavnici Radne grupe za sigurnost pravosuđa Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i  Hercegovine, predstavnici Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, zajedno sa  predstavnikom Izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini. Oni su ministru pravosuđa i  uprave Hercegbosanske županije i čelnicima pravosudnih institucija u Hercegbosanskoj  županiji – Općinskog suda Livno, Županijskog suda Livno i Županijskog javnog tužiteljstva  Hercegbosanske županije Livno prezentirali projekt pod nazivom „Nabavka sustava tehničke zaštite u objektima pravosudnih institucija u Hercegbosanskoj županiji“, u iznosu od oko 130.000 eura, financiran sredstvima Europske unije.

Ovo je dio šireg paketa pomoći koju Europska unija realizira kroz instrument za pretpristupnu pomoć IPA, kako bi se unaprijedila sigurnost pravosudnih institucija, nosilaca pravosudnih  funkcija i ostalih uposlenika u pravosuđu u Bosni i Hercegovini.

Ovim projektom, u prostorije Općinskog suda Livno, sa Odjeljenjem suda u Drvaru, prostorije Općinskog suda  Tomislavgrad, te prostorije Županijskog suda Livno i Županijskog tužiteljstva Hercegbosanske županije Livno biće ugrađeni sistemi tehničke zaštite koji obuhvataju: video nadzorni sustav sa osvjetljenjem vanjskog dijela objekta, alarmni sustav sa panik tasterima, sustav vatrodojave,  kao i sustav kontrole ulaza u objekt, server sobu i prostoriju za arhivu uz mogućnost kartičnog  otvaranja kontroliranih vrata.

Predviđena je uspostava nadzornog centra u kome će biti smješteni centralizirani upravljački  sustavi za upravljanje i kontrolu jedinstvenog sustava tehničke zaštite u zgradama  pravosudnih institucija u Hercegbosanskoj županiji, koji bi trebao biti smješten u prostorijama operativnog  dežurstva Sudske policije u zgradi pravosudnih institucija u Livnu. Projekt će biti realiziran tijekom 2023. i 2024. godine.

Vecernji list