Uvode se imovinski kartoni zaposlenicima državne službe u FBiH

Federalna vlada je donijela Uredbu o sadržaju i načinu vođenja registra zaposlenih u organima državne službe u FBiH koja uređuje sadržaj i način vođenja podataka, kao i zaštitu i dostupnost podataka koji se vode u Registru zaposlenih u organima državne službe FBiH, županija, gradova i općina, te u drugim organima i službama, osim ako posebnim županijskim propisima nije uređeno drugačije.

Registar sadrži osnovne podatke o organu državne službe i njegovoj unutarnjoj organizaciji, o radno-pravnim odnosima i drugim statusnim pitanjima, radnom vremenu zaposlenika, ocjeni rada zaposlenih, disciplinskoj odgovornosti, stručnom usavršavanju, te e-karton zaposlenika, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Uredbom je, navode, previđeno i uvođenje imovinskog kartona za sve zaposlenike u organima državne službe u FBiH.

U obrazloženju za donošenje ove uredbe je navedeno da je, vodeći se preporukama Europskog povjerenstva o harmonizaciji službeničkog sustava u FBiH i preporukama Podgrupe za reformu javne uprave u BiH o kreiranju jedinstvene informacijske platforme za upravljanje ljudskim resursima, Agencija za državnu službu FBiH, u okviru Ureda koordinatora za reformu javne uprave Fonda za reformu javne uprave, pokrenula postupak izrade tehničke specifikacije i inicirala projektni zadatak za unapređenje informacijskog sustava koji bi olakšao cjelokupne procese upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi.

To uključuje proces zapošljavanja, vođenja evidencije o broju zaposlenih u državnoj upravi, kadrovsko planiranje, sistematizaciju radnih mjesta, upravljanje radnim učinkom, administraciju radnog vremena, vođenje disciplinskog postupka, stručno usavršavanje, izvještavanje i administraciju dokumenata.

Prioritetni ciljevi bili su realizacija mjera iz Analitičkog izvještaja Europske komisije 2019.-2020. i dokumenta ‘Okvir politike za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BiH’ kojeg je Vlada Federacije BiH usvojila 15. studenog 2017. godine, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Bljesak.info