Uskoro rekonstrukcija magistralnih cesta u općini Tomislavgrad

 

Na jučerašnjoj sjednici Parlamenta Federacije BiH, na inicijativu dvojice zastupnika Hrvatskog nacionalnog pomaka (HNP) Ante Bakovića i Petra Galića usvojen je Zaključak kojim se obvezuju JP Ceste Federacije BiH da Srednjoročnim planom rekonstrukcije magistralnih cesta 2020-2023., uključe i četiri dijela magistralnih cesta na području općine Tomislavgrad.

Tako će u idućem periodu biti rekonstruirane dionice ceste od Šujice prema Tomislavgradu, duvanjska zaobilaznica, usporne trake na Privali, te cesta od Karlova Hana prema graničnom prijelazu Kamensko.