Home > BiH > Upućena inicijativa da se omogući pratnja tijekom poroda u FBIH

Upućena inicijativa da se omogući pratnja tijekom poroda u FBIH

Zastupnica Demokratske fronte u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Marijana Hrvić-Šikuljak podnijela je inicijativu za omogućavanje pratnje tijekom cijelog poroda uključujući prirodni i carski rez, u svim porodilištima na području FBiH.

Ova zastupnica podsjeća da Europska komisija u Izvještaju za BiH za 2022. navela da naša zemlja mora poboljšati uvjete u bolnicama i porodilištima, i zabraniti porodiljno nasilje, u skladu sa svojim obavezama prema Istanbulskoj konvenciji, izvještava Akta.Prema informacijama koje je od porodilišta dobilo Udruženje Baby Steps u zdravstvenim ustanovama / porodilištima u Federaciji BiH, pratnja po želji porodilje tijekom cijelog prirodnog poroda je dozvoljena u JZU UKC Tuzla i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.

Pratnja tijekom cijelog poroda i carskog reza dozvoljena je samo u Plavoj klinici u Tuzli. U nekim porodilištima je dozvoljeno da budu prisutni samo muževi i to samo na kraju poroda, u nekim nije uopće dozvoljena pratnja ili se ne poštuju pravila.

Porodiljno nasilje (fizičko i psihičko zlostavljanje tijekom trudnoće, poroda i nakon poroda) i dalje je prisutno u porodilištima u FBiH, što predstavlja kršenje osnovnih ljudskih prava i prava pacijentica i koje može dovesti do zdravstvenih komplikacija, postporođajne depresije, psiholoških poremećaja, te u najgorem slučaju smrt majke i / ili bebe zbog zanemarivanja, navodi Marijana Hrvić–Šikuljak u inicijativi.Napominje da je Udruženje Baby Steps provelo istraživanje u maju ove godine: “Zašto ne prijavljujemo kršenja prava na porodu?”, a u kojem je sudjelovalo 416 porodilja. Skoro 80 posto anektiranih žena u BiH smatra da su im tijekom porođaja bila ugrožena neka od prava, ali to nisu nikome prijavile “jer ne vjeruju da bi se time išta promijenilo”.

Porodiljno nasilje podrazumijeva i emocionalne prijetnje, ucjene i uvjetovanje pružanja usluga praćeno koruptivnim radnjama u porodilištima (iznuđivanje novca i poklona) koje je u BiH veoma prisutno. Prijavljivanje korupcije u ovim slučajevima se ne događa.

Pravosudne institucije nisu u mogućnosti djelovati jer nedostaju prijave i dokazi dok, s druge strane, pacijentice / porodilje nemaju povjerenje u mehanizme prijavljivanja korupcije i pravosudni sistem.

Pratnja tijekom cijelog poroda u svim porodilištima FBiH može imati mnogo obostranih prednosti koje će zdravstveni sistem učiniti kvalitetnijim, spriječiti korupciju, porodiljno nasilje, a žene ohrabriti da rađaju što može direktno utjecati na povećanje nataliteta i poboljšati demografsku sliku u Bosni i Hercegovini koja je znatno ugrožena, zaključuje Hrvić-Šikuljak.