Home > Livno > Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije započela edukaciju djece predškolske dobi u dječjim vrtićima s područja Hercegbosanske županije

Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije započela edukaciju djece predškolske dobi u dječjim vrtićima s područja Hercegbosanske županije

Usklopu provođenja aktivnosti Plana i programa obučavanja i osposobljavanja struktura zaštite i spašavanja za 2023. i 2024.  godinu Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije započela je s edukacijom djece predškolske dobi u dječjim vrtićima s područja Hercegbosanske županije o temi “ Elementarne nepogode, ponašanje u slučaju pojave prirodnih i drugih nesreća“ koju  provodi  načelnica sektora za strukturu i obuku Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije Martina Knez.

Uprava civilne zaštite Hercegbosanske županije u suradnji sa Službama civilne zaštite grada Livna, općina Tomislavgrad, Kupres, Glamoč i Drvar,  te ravnateljima dječjih vrtića ovih gradova/općina započela je s edukacijom djece predškolske dobi u dječjim vrtićima.

Cilj obuke je na jednostavan i pristupačan način educirati djecu predškolske dobi u dječjim vrtićima kako se ponašati u slučaju pojave neke nesreće.  Obuka je koncipirana tako da pruža nužne informacije i prijedloge konkretnih aktivnosti s djecom, koja će im omogućiti da:

  • usvoje znanja o pravilnom postupanju u slučaju različitih elementarnih nepogoda i drugih nesreća;
  • steknu vještine pravilnog postupanja u izvanrednim situacijama;
  • emotivno ojačaju kako bi u izvanrednoj situaciji mogli zadržati prisebnost i primijeniti stečena znanja i vještine;
  • upoznaju se s važnijim telefonskim brojevima koji se koriste samo u slučaju hitnosti.

Grad Livno