Home > Livno > UPOZORENJE : Pogledajte što radi ”bolesni um”

UPOZORENJE : Pogledajte što radi ”bolesni um”

Nekada davno legendarni sportski komentator Mladen Delić je kazao ‘‘PA LJUDI MOJI, JE LI TO MOGUĆE…” , stvarno se i danas pitamo ”je li to moguće’‘ da ima tako zlih, pakosnih i bolesnih umova da svjesno žele izazvati nesreću.
Naime, na prijevoju Borova glava gdje obitavaju livanjski ljepotani ”divlji konji”, atrakcija za livnjake ali i za strance, putnike koji prolaze ovim putem, godinama se stvara i problem boravka konja uz ceste pa i na samim cestama.
Udruga Borova glava sa svojim entuzijastima pokušava te ljepotane maknuti što dalje od puta, ali ima i onih ”xy” koji svjesno privlače konje na cestu, postavljenjem soli na samu cestu, ili uz nju.
Pitam se, kakvo je zlo u tim osobama da svojim pokvarenim činom žele ugroziti konje , ali i sudionike u prometu. Pa zar nije dosta velika opomena nezgode koje su se već dešavale.
Ovim putem pozivamo i molimo Policiju da nešto poduzme po ovom slučaju.

IZVOR: Radio Studio N