Uplaćena sredstva županijskim službama za jedokratne novčane naknade

Federalno ministarstvo financija uputilo je naloge prema bankama za isplatu jednokratnih novčanih naknada nezaposlenim osobama u Federaciji BiH, te će sredstva tokom dana biti na računima županijskih službi za zapošljavanje, potvrđeno je iz tog federalnog ministarstva.

Federalno ministarstvo financija uputilo je naloge prema bankama za isplatu jednokratnih novčanih naknada nezaposlenim osobama u Federaciji BiH, te će sredstva tijekom dana biti na računima županijskih službi za zapošljavanje, potvrđeno je iz ovog federalnog ministarstva.

Uplata je izvršena je iz Proračuna Federacije BiH za 2022. godinu, a u skladu s Uredbom Vlade Federacije BiH o podršci stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena, kojom je utvrđeno da jednokratna pomoć od po 100 KM bude isplaćena za nezaposlene osobe u FBiH.

Federalna vlada na posljednjoj sjednici je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a na osnovu podataka o korisnicima naknada iz dostavljenih zahtjeva nadležnih županijskih službi za zapošljavanje, donijela Odluku o utvrđivanju konačnog iznosa sredstava za isplatu jednokratne novčane naknade od ukupno 18.724.700 KM.

Naime, prema dostavljenim podacima svih deset županijskih službi za zapošljavanje, pravo na isplatu ove naknade ostvaruje 187.247 nezaposlenih osoba u Federaciji BiH. Iz Tuzlanske županije dostavljeni su podaci o 43.405 korisnika,  slijede Županija Sarajevo sa 38.432, Zeničko-dobojski sa 33.314, Hercegovačko-neretvanski sa 21.734, te Srednjobosanska županija sa 18.430 i Unsko-sanska sa 16.800 korisnika. U Zapadno-hercegovačka je 6.696 nezaposlenih za koje je nadležna županijska služba utvrdila da ostvaruju pravo na ovu naknadu, dok je u HBŽ-u  taj broj 4.070, u Bosansko-podrinjskoj 2.190, te u Posavskoj 2.176 osoba.

Podsjetimo, Uredbom Vlade Federacije BiH o podršci stanovništvu uslijed rasta indeksa potrošačkih cijena predviđeno je da županijskih službe za zapošljavanje najkasnije do 20. decembra ove godine isplate jednokratnu novčanu naknadu na transakcijske račune korisnika, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.