UDALJAVANJE Iz BiH protjerano 36 migranata

Služba za poslove sa strancima provodi pojačane aktivnosti kontrole i kretanja stranaca na području Bosne i Hercegovine, a posebno na području Unsko-sanske, Sarajevske i Srednjobosanske županije. Na području općine Travnik, službenici Službe uz asistenciju policijskih službenika MUP-a SBŽ provode pojačane operativne aktivnosti odnosno kontrolu objekata u kojima borave migranti s ciljem utvrđivanja legaliteta i kontrole kretanja migranata, te su pronađena 34 migranta koja su bila predmet rada Službe.

Također, Služba za poslove sa strancima je nakon provedenog postupka readmisije, udaljila 36 stranih državljana koji su ilegalno boravili na teritoriji Bosne i Hercegovine. Predmetnim osobama, prethodno su izrečene mjere protjerivanja i stavljanja pod nadzor u Imigracijski centar. Među udaljenim osobama je 15 državljana Pakistana, osam državljana Bangladeša, dva državljana Afganistana, te 11 državljana Turske.

Osam državljana Turske vraćeno je u Republiku Tursku, dok su ostale osobe, s obzirom da je u postupku utvrđeno da su prethodno boravile na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa odredbama Sporazuma o readmisiji, vraćene u Republiku Srbiju.

Tijekom mjeseca kolovoza predmetom rada Službe bilo je 2297 osoba, od kojih je 2226 iskazalo namjeru podnošenja zahtjeva za azil. Kao rezultat pojačanih aktivnosti Služba je tijekom kolovoza izrekla 71 mjeru protjerivanja. Trenutno u privremenim prihvatnim centrima boravi 6594 migranta.

Samo u proteklih sedam dana predmetom rada Službe bila su 680 migranta od kojih su 545 iskazala namjeru podnošenja zahtjeva za azil. U istom periodu Služba za poslove sa strancima izrekla je mjeru protjerivanja sa teritorije Bosne i Hercegovine sa zabranom ulaska i boravka za 35 osoba od kojih je 14 državljana Bangladeša, tri državljana Pakistana, 13 državljana Turske, jedan državljanin Maroka, dva državljanina Srbije i dva državljanina Afganistana. Navedene osobe stavljene su pod nadzor u Imigracijski centar do njihovog udaljenja iz Bosne i Hercegovine.

Služba za poslove sa strancima će u skladu sa svojim nadležnostima i kapacitetima, i dalje kontinuirano nastaviti sa pojačanim operativnim aktivnostima kao odgovor na povećan priliv migranata u Bosni i Hercegovini, navedeno je iz Ureda za informiranje ove Službe.

hercegovina.info