Home > Livno > Učenici SSŠ “Silvije Strahimir Kranjčević” Livno u posjetu Medicinskom fakultetu u Splitu

Učenici SSŠ “Silvije Strahimir Kranjčević” Livno u posjetu Medicinskom fakultetu u Splitu

Učenici zdravstvene struke Srednje strukovne škole iz Livna danas su bili u posjetu Medicinskom fakultetu u Splitu i dio međunarodne konferencije pod nazivom “Communication skills for students of vocational schools for medical professions: Design thinking for participatory medicine” u sklopu DesignCARE projekta.

Konferencija je namijenjena medicinskim tehničarima, studentima zdravstvenih studija i zaposlenicima medicinskih škola kojima se nastoji ukazati na važnost komunikacijskih vještina Design thinking pristupa učenju i rješavanju problema u medicini.

Tomislavcity