Home > Županija > U zgradi Vlade HBŽ danas potpisani ugovori o prijenosu vlasništva opreme u okviru projekta Unaprjeđenje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sustava

U zgradi Vlade HBŽ danas potpisani ugovori o prijenosu vlasništva opreme u okviru projekta Unaprjeđenje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sustava

Ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije Momčilo Bajić, danas je potpisao ugovore o prijenosu vlasništva opreme nabavljene u sklopu projekta Unaprjeđenje laboratorijskog i dijagnostičkog operativnog sustava (LAB-OP).

Navedeni projekt sufinancirala je Europska unija putem Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. iz prioritetne osi 1. Socijala i zdravstvene usluge.
Projektno partnerstvo sastojalo se od četiri partnera: vodećeg partnera Opće bolnice Zadar te Zavoda za javno zdravstvo Zadar, Opće bolnice „Blažo Orlandić“ Bar iz Crne Gore i Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.
Specifični cilj projekta bio je poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu prekograničnog područja putem povećanja efikasnosti laboratorijske dijagnostike, te putem infrastrukturnih zahvata i unaprjeđenja ljudskih kapaciteta u području laboratorijske dijagnostike.
Krajnji korisnici u Hercegbosanskoj županiji bili su:
– Županijska bolnica „Dr. fra Mihovil Sučić“ Livno,
– Dom zdravlja Livno,
– Dom zdravlja Tomislavgrad,
– Dom zdravlja Kupres,
– Dom zdravlja Glamoč,
– Dom zdravlja Drvar,
– Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.
«Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije. Sadržaj ovog članka predstavlja isključivu odgovornost Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije i ne predstavlja stajališta Europske unije.» (LAB-OP).

Vladahbz