Home > Livno > U zgradi Gradske uprave održan je „Dijalog u zajednici Livno

U zgradi Gradske uprave održan je „Dijalog u zajednici Livno

U zgradi Gradske uprave dana 22.11.2023. održan je „Dijalog u zajednici Livno“ koji se održava u sklopu projekta „Unaprjeđenje društvene kohezije kroz suradnju u oblasti pružanja lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini“ kojeg provode Međunarodna organizacija za migracije (IOM) i Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u ime Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini.

„Dijalog u zajednici Livno“ okupio je građane među kojima je bio veliki broj mladih, organizacije civilnog društva te drugi društveni akteri koji su razgovarali o zajedničkim prioritetima, problemima i izazovima u zajednici s posebnim naglaskom na mlade i socijalne potrebe. Razgovaralo se i o načinima rješavanja problema, unaprjeđenju kvalitete života, ali i uslugama koje građanima trebaju olakšati svakodnevnicuGradonačelnik je naglasio da je želja još više otvoriti gradsku upravu i uključiti građane, mlade, organizacije civilnog društva i ostale zainteresirane strane u kreiranje i realizaciju projekta koji za cilj imaju unaprjeđenje društvene kohezije u Livnu.

Međusobno povjerenje, povezanost i suradnja potrebni su za izgradnju Livna prema potrebama svih građana. Kroz partnerstvo na projektu „Unaprjeđenje društvene kohezije kroz suradnju u oblasti pružanja lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini“ želimo povezati različite društvene grupe i ponuditi potencijalna rješenja koja će svojom realizacijom doprinijeti rješavanju izazova iz područja društvenog djelovanja.

Grad Livno