Home > BiH > U zakon uvedeno pravo na dječji dodatak za djecu s poteškoćama u razvoju ili invaliditetom

U zakon uvedeno pravo na dječji dodatak za djecu s poteškoćama u razvoju ili invaliditetom

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na današnjoj je, 202. redovitoj sjednici, održanoj u Parku prirode Hutovo blato, usvojila Nacrt i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalnoj potpori obitelji s djecom. Ovim je u Zakon uvedeno pravo na dječji dodatak za djecu s poteškoćama u razvoju ili invaliditetom koje će ostvariti sva djeca za koju je nalazom i mišljenjem mjerodavnoga stručnog tijela utvrđeno kako imaju poteškoće u razvoju ili invaliditet, bez obzira na visinu prihoda zajedničkoga kućanstva.

Pravo na dječji dodatak ostvaruje i dijete s poteškoćama u razvoju ili invaliditetom koje u trenutku podnošenja zahtjeva posjeduje nalaz, ocjenu i mišljenje Stručnoga povjerenstva za utvrđivanje preostale sposobnosti i kategorizaciju djece ometane u fizičkom ili psihičkom razvoju ili Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenoga stanja.

Visina ovoga dodatka iznosi 19 % najniže plaće u FBiH utvrđene u skladu s odredbama Zakona o radu. Za ovu su namjenu u Proračunu HNŽ-a osigurana sredstava u iznosu od 1.000.000,00 KM.

Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi za utrošak novčanih sredstava za realizaciju aktivnosti u sklopu Dječjega tjedna u HNŽ-u za 2023. godinu u vrijednosti od 70.000,00 KM. Sredstva u iznosu od 68.500,00 KM bit će utrošena za nabavu školskoga pribora i školskih torbi za učenike iz socijalno ugroženih obitelji s područja HNŽ-a, a sredstva u iznosu od 1.500,00 KM za realizaciju ostalih aktivnosti obilježavanja Dječjega tjedna.

00:00

Nakon što je na prethodnoj sjednici usvojena Odluka o proglašenju Međunarodnoga sajma gospodarstva Mostar, kao najozbiljnije gospodarske manifestacije u BiH, od značaja za HNŽ u 2023. godini, Vlada je danas usvojila i Odluku o odobravanju utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu u iznosu od 60.000,00 KM za sufinanciranje Međunarodnoga sajma gospodarstva Mostar 2023.

Također Vlada je usvojila Odluku o proglašenju poljoprivrednih sajmova, manifestacija i izložbi od značaja za HNŽ u 2023. godini, te  Odluku o kriterijima i raspodjeli sredstava jedinicama lokalne samouprave za poljoprivredne sajmove, manifestacije i izložbe od značaja utvrđenih Proračunom HNŽ za 2023. godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije transferi drugim razinama vlasti – poljoprivreda.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskoga razvitka HNŽ-a, Vlada je usvojila niz odluka o dodjeli koncesija i davanja suglasnosti na ugovore o prijenosu koncesije za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije za elektroenergetske objekte  i za elektroenergetske objekte fotonaponskih elektrana na području Mostara i Čapljine.

 

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojena je Odluka o osvajanju Programa utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-a za 2023. godinu  za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije ”Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na temelju prenamjene poljoprivrednoga zemljišta”, kao i Odluka o povećanju prihoda i rashoda za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije ”Namjenska sredstva od naknada prikupljenih na temelju prenamjene poljoprivrednoga zemljišta” u iznosu od 705.000,00 KM.

Svrha Programa je provođenje mjera iz Strategije ruralnoga razvitka HNŽ-a 2021. – 2027. te osiguranje održivoga upravljanja poljoprivrednim zemljištem, kao važnim prirodnim resursom. Sredstva po tomu programu, u iznosu od 705.000,00 KM, namijenjena su za dovršenje provedbe projekata uređenja zemljišta za koje su aplicirale jedinice lokalne samouprave iz prethodnih godina, a koji nisu dovršeni do 31. prosinca 2022. godine, kao i za nabavu opreme i mjernih uređaja za trajni monitoring zemljišta u HNŽ-u te za nabavu informatičke usluge održavanja softvera ”Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u HNŽ-u” i troškove provedbe Programa utroška.

Vlada je razmotrila Informaciju Ministarstva gospodarstva o dodijeljenim koncesijama i potpisanim ugovorima o koncesijama za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije izgradnjom solarnih fotonaponskih elektrana na području HNŽ-a. Istaknuto je kako su, zaključno s danom pripreme predmetne informacije, zaključena ukupno 73 ugovora o koncesijama za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije. Nakon rasprave usvojen je Zaključak da resorno ministarstvo Informaciju dopuni sa svim relevantnim podacima koji se odnose na instaliranu snagu iz obnovljivih izvora i podacima o iznosu naplaćenih koncesionih  naknada temeljem dosada potpisanih ugovora.

Vlada je usvojila i niz drugih odluka, zaključaka, informacija i rješenja

Vecernji list